DE Phrasen mit гимн сан-томе и принсипи EN Übersetzungen
‚Водоснабдяване и канализация‘ — ЕООД, Благоевград “Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Благоевград
‚Водоснабдяване и канализация‘ — ЕАД, Бургас “Водоснабдяване и канализация” — ЕАД, Бургас
‚Водоснабдяване и канализация‘ — ООД, Варна “Водоснабдяване и канализация” — ООД, Варна
‚Водоснабдяване и канализация‘ — ООД, Враца “Водоснабдяване и канализация” — ООД, Враца
‚В И К‘ — ООД, Габрово “В И К” — ООД, Габрово
‚Водоснабдяване и канализация‘ — ЕООД, Добрич “Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Добрич
‚Водоснабдяване и канализация‘ — ООД, Исперих “Водоснабдяване и канализация” — ООД, Исперих
‚Водоснабдяване и канализация‘ — ООД, Кюстендил “Водоснабдяване и канализация” — ООД, Кюстендил
‚Водоснабдяване и канализация‘ — ООД, Ловеч “Водоснабдяване и канализация” — ООД, Ловеч
‚Водоснабдяване и канализация‘ — ЕООД, Плевен “Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Плевен
‚Водоснабдяване и канализация‘ — ЕООД, Смолян “Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Смолян
‚Водоснабдяване и канализация‘ — ЕООД, София “Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, София
‚Водоснабдяване и канализация‘ — ЕООД, Хасково “Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Хасково
‚Водоснабдяване и канализация‘ — ООД, Шумен “Водоснабдяване и канализация” — ООД, Шумен
ДП ‚Строителство и възстановяване‘ ДП “Строителство и възстановяване”
‚Проучване и добив на нефт и газ‘ — АД, София, “Проучване и добив на нефт и газ” — АД, София,
Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“ Дирекция ‘Регистриране, лицензиране и контрол’
„Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Ловеч ‘Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Ловеч
„Проучване и добив на нефт и газ“ — АД, София ‘Проучване и добив на нефт и газ’ — АД, София
„Геология и геотехника“ — ООД ‘Геология и геотехника’ — ООД
ДП „Строителство и възстановяване“ ДП ‘Строителство и възстановяване’
ДП „Съобщително строителство и възстановяване“ ДП ‘Съобщително строителство и възстановяване’
Кирил и Методий“ Кирил и Методий’
Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества“ Изпълнителна агенция ‘Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества’
‚Проучване и добив на нефт и газ‘ — АД, София “Проучване и добив на нефт и газ” — АД, София
‚Геология и геотехника‘ — ООД “Геология и геотехника” — ООД
‚Водоснабдяване и канализация‘ — ЕООД, Ямбол “Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Ямбол
„Съставено в Кейп Таун на дванадесети март и в Рига на двадесет и седми март две хиляди и петнадесета година. ‘Съставено в Кейп Таун на дванадесети март и в Рига на двадесет и седми март две хиляди и петнадесета година.
„Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година. ‘Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година.
„Съставено в Брюксел на двадесет и шести май две хиляди и петнадесета година. ‘Съставено в Брюксел на двадесет и шести май две хиляди и петнадесета година.