DE Phrasen mit ампула за инжектиране EN Übersetzungen
Домове за медико-социални грижи за деца (Medizinische und Sozialfürsorgeeinrichtungen für Kinder) Домове за медико-социални грижи за деца (Medical and social care institutions for children)
Агенция за ядрено регулиране (Regulierungsagentur für Kernenergie) Агенция за ядрено регулиране (Nuclear Regulatory Agency)
Агенция за приватизация (Privatisierungsagentur) Агенция за приватизация (Privatisation Agency)
Агенция за социално подпомагане (Sozialamt) Агенция за социално подпомагане (Social Assistance Agency)
Агенция за финансово разузнаване (Finanzfahndungsagentur) Агенция за финансово разузнаване (Financial Intelligence Agency)
Българска агенция за инвестиции (Bulgarische Investitionsagentur) Българска агенция за инвестиции (Bulgarian Investment Agency)
Свидетелство за призната специалност по ‚Ортодонтия‘ Свидетелство за призната специалност по “Ортодонтия”
Свидетелство за призната специалност по ‚Орална хирургия‘ Свидетелство за призната специалност по “Орална хирургия”
„карта за квалификация на водача“ ‘карта за квалификация на водача’
„, за люпене, incubare“. ‘, за люпене, incubare’.
„Размери на допълнителни мита за захар (AD S/Z) и за брашно (AD F/M) (за 100 kg нетно тегло) ‘Размери на допълнителни мита за захар (AD S/Z) и за брашно (AD F/M) (за 100 kg нетно тегло)
Bulgarisch: За преработка под формата на комбинирани фуражи или за денатуриране — Регламент (ЕО) No 2799/1999 in Bulgarian: За преработка под формата на комбинирани фуражи или за денатуриране — Регламент (ЕО) No 2799/1999
Bulgarisch: Сертификат за внос при намалено мито за продукта, съответстващ на нареждане no…, превърнат в сертификат за внос при пълно мито, за който ставката на приложимото мито от …/100 кг е била начислена и е платена; сертификатът вече е издаден, in Bulgarian: Сертификат за внос при намалено мито за продукта, съответстващ на нареждане No..., превърнат в сертификат за внос при пълно мито, за който ставката на приложимото мито от .../100 кг е била начислена и е платена; сертификатът вече е издаден,
In bulgarisch: Предназначено за преработка или доставка съгласно Регламент (ЕИО) № 1722/93, или за износ извън митническата територия на Общността in Bulgarian: Предназначено за преработка или доставка съгласно Регламент (ЕИО) № 1722/93, или за износ извън митническата територия на Общността
Bulgarisch Възстановяване, валидно за не повече от … (количество, за което е издаден лицензът) In Bulgarian Възстановяване, валидно за не повече от … (количество, за което е издаден лицензът)
Bulgarisch Възстановяване при износ, валидно за не повече от … (количество, за което е издаден сертификата) in Bulgarian Възстановяване при износ, валидно за не повече от … (количество, за което е издаден сертификата)
Bulgarisch Възстановяване при износ, валидно за не повече от … тона нетно тегло (количество, за което е издаден сертификата) in Bulgarian Възстановяване при износ, валидно за не повече от … тона нетно тегло (количество, за което е издаден сертификата)
Национална агенция за приходите (Nationale Einkommensteuerbehörde), Sofia Национална агенция за приходите (National Revenue Agency), София.
Bulgarisch Предназначено за преработка или доставка съгласно Регламент (ЕО) № 491/2008, или за износ извън митническата територия на Общността. in Bulgarian Предназначено за преработка или доставка съгласно Регламент (ЕО) № 491/2008, или за износ извън митническата територия на Общността.
Bulgarisch яйца за люпене in Bulgarian яйца за люпене
Bulgarisch яйца за люпене In Bulgarian яйца за люпене
„За Европейската общност ‘За Европейската общност
За Републику Србију“ За Републику Србију’
Bulgarisch Възстановяване, валидно за […] тона (количество, за което е издадена лицензията). In Bulgarian Възстановяване, валидно за […] тона (количество, за което е издадена лицензията).
Bulgarisch Регламент за изпълнение (ЕC) № 1223/2012 in Bulgarian Регламент за изпълнение (ЕC) № 1223/2012
Bulgarisch Преференциална сурова тръстикова захар за рафиниране, внесена в съответствие с член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 170/2013. in Bulgarian Преференциална сурова тръстикова захар за рафиниране, внесена в съответствие с член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 170/2013.
„Размери на допълнителни мита за захар (AD S/Z) и за брашно (AD F/M) (за 100 kg нетно тегло) ‘Размери на допълнителни мита за захар (AD S/Z) и за брашно (AD F/M) (за 100 kg нетно тегло)
Bulgarisch Регламент за изпълнение (ЕC) № […] In Bulgarian Регламент за изпълнение (ЕC) № […]
Bulgarisch „сертификат за освобождаване“ in Bulgarian „сертификат за освобождаване“
Bulgarisch „сертификат за помощ“ in Bulgarian „сертификат за помощ“
Bulgarisch: Регламент за изпълнение (ЕC) № 412/2014 In Bulgarian: Регламент за изпълнение (ЕC) № 412/2014