DE Phrasen mit číslo EN Übersetzungen
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia colnej správy alebo príslušného vládneho povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2). Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia colnej správy alebo príslušného vládneho povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2). Slovenian version
Slowakisch Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. in Slovak Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č.
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … [1] Wird die Erklärung auf der Rechnung durch einen ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des ermächtigten Ausführers an dieser Stelle einzutragen. Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … [1] When the invoice declaration is made out by an approved exporter, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space.
Slowakisch Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. in Slovak Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č.
„…sériové číslo…“ ‘sériové číslo’,
„…pořadové číslo…“ ‘pořadové číslo’;
Slowakisch Oslobodený od dovozného cla [SAA, čl 27(2)], poradové číslo 09.4327 in Slovak Oslobodený od dovozného cla [SAA, čl 27(2)], poradové číslo 09.4327
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … [15] Wird die Erklärung auf der Rechnung durch einen ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des ermächtigten Ausführers an dieser Stelle einzutragen. Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … [15] When the invoice declaration is made out by an approved exporter, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space.
Tschechisch Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) číslo původní licence … In Czech Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) číslo původní licence …
Slowakisch Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) – číslo pôvodnej licencie (certifikátu) … In Slovakian Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) – číslo pôvodnej licencie (certifikátu) …
Slowakisch pridelenie kvóty číslo 09.4182 — na obdobie od septembra 2007 do decembra 2007 in Slovak pridelenie kvóty číslo 09.4182 – na obdobie od septembra 2007 do decembra 2007
Tschechisch Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) — číslo původní licence (osvědčení) … In Czech Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) — číslo původní licence (osvědčení) …
Slowakisch Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) — číslo pôvodnej licencie (certifikátu) … In Slovak Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) — číslo pôvodnej licencie (certifikátu) …
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … [1] Wird die Ursprungserklärung von einem ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des ermächtigten Ausführers an dieser Stelle einzutragen. Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … [1] When the origin declaration is made out by an approved exporter, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space.
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … [1] Wird die Ursprungserklärung von einem ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des ermächtigten Ausführers an dieser Stelle einzutragen. Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … [1] When the origin declaration is made out by an approved exporter, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space.
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … [1] Wird die Ursprungserklärung von einem ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des ermächtigten Ausführers an dieser Stelle einzutragen. Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … [1] When the origin declaration is made out by an approved exporter, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space.
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia… [1] Wird die Erklärung auf der Rechnung von einem ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des ermächtigten Ausführers an dieser Stelle einzutragen. Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … [1] When the invoice declaration is made out by an approved exporter, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space.
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … [1] Wird die Erklärung auf der Rechnung von einem ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so ist an dieser Stelle die Bewilligungsnummer des ermächtigten Ausführers einzutragen. Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … [1] When the invoice declaration is made out by an approved exporter, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space.
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … [1] Wird die Ursprungserklärung durch einen ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des ermächtigten Ausführers an dieser Stelle einzutragen. Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … [1] When the invoice declaration is made out by an approved exporter, the authorization number of the approved exporter must be entered in this space.
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … [1] Wird die Ursprungserklärung durch einen ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des ermächtigten Ausführers an dieser Stelle einzutragen. Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … [1] When the invoice declaration is made out by an approved exporter, the authorization number of the approved exporter must be entered in this space.
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2). Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2). Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … [1]) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … [2]. Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … [1]) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … [2].
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … [1]) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … [2]. Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … [1]) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … [2].
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2). Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení… [1]) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v… [2]. Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení… [1]) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v… [2].
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia… [1]) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v… [2]. Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia… [1]) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v… [2].
"…sériové číslo…" "sériové číslo",
"…pořadové číslo…" "pořadové číslo";
Ulice a číslo / P.O. Box: Ulice a číslo / P.O. Box:
Ulica a číslo domu/ Poštový priečinok Ulica a číslo domu/ Poštový priečinok:

DE Wörter ähnlich wie číslo