Gesuchter Begriff zurückhalten hat 5 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch CS Tschechisch
zurückhalten (v) [to keep information] ututlat (v) [to keep information]
zurückhalten (v) [to keep an object] ponechat si (v) [to keep an object]
zurückhalten (v) [to keep information] ponechat si (v) [to keep information]
zurückhalten (v) [to keep an object] neposkytnout (v) [to keep an object] (v)
zurückhalten (v) [to keep information] utajit (v) [to keep information] (v)
DE Phrasen mit zurückhalten CS Übersetzungen
„Damm“: ein angelegtes Bauwerk, das Wasser und/oder Abfälle in einem Absetzteich stauen oder zurückhalten soll; „hrází“ uměle vybudovaný objekt za účelem zachycení nebo spoutání vody nebo odpadu v odkališti;
Zurückhalten der Zahlungen Zadržení plateb
jede sorgeberechtigte Person, Behörde oder sonstige Stelle das Verbringen oder Zurückhalten genehmigt hat, oder osoba, instituce nebo jiný orgán mající právo péče souhlasily s přemístěním nebo zadržením nebo
Das Verbringen oder Zurückhalten eines Kindes gilt als widerrechtlich, wenn Přemístění nebo zadržování dítěte se pokládá za protiprávní, jestliže:
Zurückhalten von Daten oder technischen Spezifikationen, die zu einem Rückruf oder zum Entzug der Typgenehmigung führen können, neposkytnutí údajů nebo technických specifikací, které by mohly vést ke stažení nebo odejmutí schválení typu;
Zurückhalten von Daten oder technischen Spezifikationen, die zu einem Rückruf oder zum Entzug der Typgenehmigung führen können; neposkytnutí údajů nebo technických specifikací, které by mohly vést ke stažení vozidla nebo k odejmutí schválení typu;
Zurückhalten von Daten oder technischen Spezifikationen, die zu einem Rückruf oder zum Entzug der Typgenehmigung führen können; neposkytnutí údajů nebo technických specifikací, které by mohly vést ke stažení nebo k odejmutí schválení typu;
das Zurückhalten einschlägiger Informationen; nedostupnost potřebných informací;
ausgerüstet mit einer geeigneten doppelten Ummantelung, die 110 % des Flüssigkeitsvolumens jedes einzelnen Behälters zurückhalten kann; vybavené vhodným sekundárním zachycovacím zařízením schopným zadržet 110 % tekutého objemu kteréhokoli jednotlivého kontejneru;
Wichtigstes Kriterium für die Beurteilung von Verletzungen — Zurückhalten des Kopfes Hlavní kritérium pro posouzení zranění – ochrana hlavy
Das Zurückhalten des Kopfes wird anhand der folgenden Kriterien beurteilt: Ochrana hlavy bude posouzena podle těchto kritérií:
11. %quot%widerrechtliches Verbringen oder Zurückhalten eines Kindes%quot% das Verbringen oder Zurückhalten eines Kindes, wenn 11. "neoprávněným odebráním nebo zadržením" se rozumí odebrání nebo zadržení dítěte,
a) jede sorgeberechtigte Person, Behörde oder sonstige Stelle dem Verbringen oder Zurückhalten zugestimmt hat a) každá osoba, orgán nebo jiný subjekt mající právo péče o dítě dá souhlas k odebrání nebo zadržení,
11. "Damm": ein angelegtes Bauwerk, das Wasser und Abfälle in einem Absetzteich stauen oder zurückhalten soll; 11. "hrází" uměle vybudovaný objekt za účelem zachycení nebo spoutání vody a odpadu v odkališti;
11. „Damm“: ein angelegtes Bauwerk, das Wasser und Abfälle in einem Absetzteich stauen oder zurückhalten soll; 11) „přehradou“ rozumí postavená konstrukce navržená za účelem zadržování či uchovávání vody a odpadu uvnitř rybníka;
11. „Damm“: ein angelegtes Bauwerk, das Wasser oder Abfälle in einem Absetzteich stauen oder zurückhalten soll; 11) „přehradou“ rozumí postavená konstrukce navržená za účelem zadržování či uchovávání vody nebo odpadu uvnitř rybníka;
Die Kommission ermöglicht im Rahmen ihrer internationalen Zusammenarbeit das Zurückhalten verdächtiger Arzneimittel zum Zwecke der Überprüfung. V rámci mezinárodní spolupráce musí Komise umožnit zadržení podezřelých výrobků k provedení nezbytných kontrol.
oder durch Verschweigen wichtiger Informationen oder durch Zurückhalten von Dokumenten k prokázání své totožnosti nebo neposkytl důležité informace nebo doklady
Zurückhalten der Zahlungen Zadržení plateb