Gesuchter Begriff steigern hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch CS Tschechisch
steigern (v) [to form the three degrees of comparison of] stupňovat (v) [to form the three degrees of comparison of]
DE Phrasen mit steigern CS Übersetzungen
Die Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte und der Unternehmen steigern Zvýšit adaptabilitu pracovníků a podniků
die Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte und der Unternehmen steigern Zvýšit adaptabilitu pracovníků a podniků
Leitlinie 23: Die Investitionen in Humankapital steigern und optimieren Hlavní směr č. 23: zvýšit a zlepšit investice do lidského kapitálu.
Die Investitionen in Humankapital steigern und optimieren. rozšíření a zlepšení investic do lidského kapitálu,
Belaruskali konnte seine Produktion im Bezugszeitraum um 25 % steigern. Společnosti Belaruskali se během posuzovaného období podařilo zvýšit výrobu o 25 %.
die Wirtschaftstätigkeit steigern, zvýšení hospodářské činnosti;
zusätzliche Auflagen, um die umweltentlastende Wirkung der Maßnahme zu steigern; splnění dalších požadavků ke zvýšení účinku opatření na životní prostředí;
2.2.3. die Produktivität zu steigern, 2.2.3. zvyšování produktivity;
4.13 Außenwirkung steigern 4.13 Zlepšení viditelnosti
Absolut vorrangig sollte hierbei sein, die Energieeffizienz erheblich zu steigern. The first priority should be to greatly enhance energy efficiency.
Transparenz der EZB steigern Co může EU učinit v oblasti zdraví?
und das Interesse des öffentlichen und des privaten Sektors steigern stejně jako k posílení zájmu veřejného i soukromého sektoru
dürfte die Energieeffizienz von Gebäuden erheblich steigern. je považována za významný příspěvek k lepším parametrům energetické náročnosti budov.
zu steigern, muss je nezbytné