Gesuchter Begriff Sicherheit hat 14 Ergebnisse
DE Deutsch CS Tschechisch
Sicherheit {f} bezpečnost
Sicherheit (n) [condition of not being threatened] {f} bezpečnost (n) [condition of not being threatened]
Sicherheit (n) [condition or feeling of being safe] {f} bezpečnost (n) [condition or feeling of being safe]
Sicherheit {f} Váha
Sicherheit (n) [condition of not being threatened] {f} bezpečí (n) {n} [condition of not being threatened]
DE Deutsch CS Tschechisch
Sicherheit (n) [condition or feeling of being safe] {f} bezpečí (n) {n} [condition or feeling of being safe]
Sicherheit (n) [finance: property temporarily relinquished] {f} záruka (n) [finance: property temporarily relinquished]
Sicherheit (n) [condition of not being threatened] {f} jistota (n) [condition of not being threatened]
Sicherheit (n) [state of being certain] {f} jistota (n) [state of being certain]
Sicherheit (n) [finance: property temporarily relinquished] {f} zástava (n) [finance: property temporarily relinquished]
Sicherheit (adj n) [security or guarantee] {f} zástava (adj n) [security or guarantee]
Sicherheit (n) [condition of not being threatened] {f} zajištění (n) [condition of not being threatened] (n)
Sicherheit (adj n) [security or guarantee] {f} zajištění (adj n) [security or guarantee] (n)
Sicherheit (adj n) [security or guarantee] {f} kolaterál (adj n) [security or guarantee] (adj n)
DE Phrasen mit sicherheit CS Übersetzungen
Sicherheit Bezpečnostt
Sicherheit Zajištění
Sicherheit Jistota
Sicherheit Správa identifikátorů (ID) systému ETCS
Sicherheit bezpečnostt,
Sicherheit bezpečnostti,
Sicherheit Kolaterál
Sicherheit Zabezpečení
Sicherheit bezpečnostt a zabezpečení
Sicherheit zabezpečení;
Sicherheit Oddělení ochrany a ostrahy
Sicherheit Otázky bezpečnostti
Sicherheit Název bodu
Sicherheit Bezpečnosttní služby
Sicherheit Výše jistoty
Sicherheit Bezpečnostt:
Sicherheit CELNÍ ÚŘAD ODESLÁNÍ (C)Jistotaa
Sicherheit Bezpečnostt
Sicherheit; zabezpečení,
Sicherheit; bezpečnostti
Sicherheit; zabezpečení;
Sicherheit; bezpečnostt;
Sicherheit; bezpečnostti;
SICHERHEIT BEZPEČNOSTT
SICHERHEIT JISTOTA
SICHERHEIT KOLATERÁL:
SICHERHEIT BEZPEČNOSTT
Sicherheit, zabezpečení,
Sicherheit, bezpečnostt,
Sicherheit, bezpečnostti,
Sicherheit, bezpečnostt;
Sicherheit. bezpečnostt.
Entsprechend umfasst der Begriff der öffentlichen Sicherheit auch Fragen der nationalen Sicherheit und Fragen der Sicherheit der Bevölkerung. Podobně pojetí veřejnébezpečnostosti zahrnuje otázky ochrany obyvatelstva.
[Sicherheit] [Oddělení ochrany a ostrahy]
Muster des Versandbegleitdokuments/Sicherheit VERSANDBEGLEITDOKUMENT-SICHERHEIT Vzor tranzitního/bezpečnosttního doprovodného dokladu TRANZITNÍ/BEZP EČNOSTNÍ DOPROVODNÝDOKLAD
Bei Zuschlagserteilung wird diese Sicherheit zur Sicherheit für die Einfuhrlizenz. Pokud je nabídka úspěšná, posloužíjistotata jako jistota pro dovozní licenci.
Nukleare Sicherheit Jaderná bezpečnostt
Nukleare Sicherheit Jaderná bezpečnostt
nukleare Sicherheit, jaderná bezpečnostt,
vermögensgestützte Sicherheit Zajištění na základě aktiv
Sicherheit: Bezpečnostt:
physische Sicherheit; fyzická bezpečnostt;
elektrische Sicherheit Elektrická bezpečnostt;
Hauptkategorie der Sicherheit der Sicherheit Hlavní kategorie kolaterálu kolaterálu
Wird die Sicherheit zur Besicherung einer erstrangigen Sicherheit gewährt? Je zajištění poskytnuté za účelem sekuritizace zajištěním v prvním pořadí?
- biologische Sicherheit, - biobezpečnostt,
- Sicherheit. - security.
Angesichts des organisierten Verbrechens, des internationalen Terrorismus und der Naturkatastrophen ist die Sicherheit eine bedeutende Herausforderung in Europa: Sicherheit an den Grenzen, Sicherheit von Einzelpersonen, Sicherheit von Infrastrukturen und Anlagen, Wiederherstellung der Sicherheit in Krisensituationen. Bezpečnostt je pro Evropu významným úkolem vzhledem k organizovanému zločinu, mezinárodnímu terorismu a přírodním katastrofám: bezpečnost hranic, jednotlivců, infrastruktury a veřejných služeb a obnova bezpečnosti v krizových situacích.
Sicherheit: Die Sicherheit ist keine Frage des Geschmacksmusterschutzes. Bezpečnostt: Bezpečnost není otázkou ochrany (průmyslových) vzorů.
Die Dimension der Sicherheit – Sicherheit, Freiheit und Unionsbürgerschaft Oblast bezpečnostti – bezpečnost, svoboda a občanství
Entsprechend umfasst der Begriff der öffentlichen Sicherheit auch Fragen der nationalen Sicherheit und Fragen der Sicherheit der Bevölkerung. Podobně pojetí veřejnébezpečnostosti zahrnuje otázky ochrany obyvatelstva.
Prioritäten ermittelt: Sicherheit von Kindern und Jugendlichen, Sicherheit älterer Mitbürger, Sicherheit prioritních oblastí: bezpečnostt dětí a dospívajících, bezpečnost starších občanů, bezpečnost účastníků silničního provozu,
Sicherheit kerntechnischer Anlagen: Betriebliche Sicherheit bestehender und künftiger kerntechnischer Anlagen, Bezpečnostt jaderných zařízení: provozní bezpečnost současných i budoucích jaderných zařízení,
DE Synonyme für sicherheit CS Übersetzungen
Zentrum [Schutz] n centro {m}
Hafen [Schutz] m puerto {m}
Mittelpunkt [Schutz] m Centro
Sicherung [Schutz] f fusible {m}
Dach [Schutz] n techo {m}
Souveränität [Schutz] f soberanía {f}
Hut [Schutz] m sombrero {m}
Zuflucht [Schutz] f asilo {m}
Trost [Schutz] m consuelo {m}
Festigung [Schutz] (f Fortificación
Stütze [Schutz] f muleta {f}
Obhut [Schutz] f obligación {f}
Pfand [Schutz] m fianza {f}
Abschirmung [Schutz] Escudo
Hort [Schutz] m Paladio (elemento)
Beschlagnahme [Schutz] f embargo {m}
Embargo [Schutz] n embargo {m}
Bürgschaft [Schutz] f garantía {f}
Einziehung [Schutz] f alistamiento {m}
Geborgenheit [Schutz] f seguridad {f}