Gesuchter Begriff saurer Regen hat 3 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch CS Tschechisch
saurer Regen {m} deště kyselé
saurer Regen {m} kyselý déšť
saurer Regen (n) [unusually acidic rain] {m} kyselý déšť (n) [unusually acidic rain]

DE CS Übersetzungen für regen

DE Phrasen mit saurer regen CS Übersetzungen
Regen Déšť
Regen Dešťové srážky
(Regen) (Déšť)
Extraktrückstände (Kohle), Benzol-Fraktion alkalisch, saurer Extrakt; Leichtölextrakt-Rückstand, tiefsiedend Extrakční zbytky (černouhelné), alkalická benzolová frakce, kyselý extrakt; zbytky z extraktu lehkého oleje, nízkovroucí
Extraktrückstände (Kohle), Leichtöl alkalisch, saurer Extrakt; Carbolölextrakt-Rückstand Extrakční zbytky (černouhelné), lehký olej alkalický, kyselý extrakt; zbytky z extraktu karbolového oleje
Anthracenöl, saurer Extrakt; Anthracenölextrakt-Rückstand Anthracenový olej, kyselý extrakt; zbytky po extrakci anthracenového oleje
Rahm und saurer Rahm Smetana a kysaná smetana
Saurer Extrakt kyselý extrakt;
Saurer Extrakt Kyselý extrakt;
Farbbeständigkeit gegenüber (saurer, alkalischer) Transpiration Odolnost barvy proti pocení (kyselému, zásaditému)
Nicht eingeschlossen sind allgemeine Umweltrisiken, die nicht im Zusammenhang mit einem besonderen Vorfall stehen, wie Klimawandel oder saurer Regen. Nezahrnuje obecná environmentální rizika, jako je změna klimatu nebo kyselý déšť, která nejsou spojena s konkrétní událostí.
Intensität und Dauer des Niederschlags (Regen und Schnee), intenzity a trvání srážek (déšť, sníh),
Geschwindigkeitsbegrenzung gilt bei Regen. Rychlost platí za deště.
C18 — Vereisungs-/Regen-/Brandschutz C18 Ochrana proti námraze/dešti/požáru
Extraktrückstände (Kohle), Benzolfraktion, alkalisch, saurer Extrakt Extrakční zbytky (černouhelné), benzolová frakce alkalická, po extrakci kyselinou;
Extraktrückstände (Kohlenteer), Benzolfraktion, alkalisch, saurer Extrakt Extrakční zbytky (černouhelné), benzolová frakce alkalická, po extrakci kyselinou;
Extraktrückstände (Kohle), Leichtöl, alkalisch, saurer Extrakt, Indenfraktion Extrakční zbytky (černouhelné), lehký olej alkalický, po extrakci kyselinou, indenová frakce;
Extraktrückstände (Kohle), Leichtöl, alkalisch, saurer Extrakt Extrakční zbytky (černouhelné), lehký olej, kyselý extrakt;
Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme, Stöcke, Peitschen, zugerichtete Federn und Daunen Pokrývky hlavy, deštníky, slunečníky, hole, biče, upravená péra a prachové peří
Zudem regen sie Innovationen an und fördern den Wettbewerb. Rovněž přispívají k podpoře inovací a posilování hospodářské soutěže.
CEN | EN 343:2003 Schutzkleidung — Schutz gegen Regen | 21.2.2004 | — | | CEN | EN 343:2003 Ochranné oděvy – Ochrana proti dešti | 21. 2. 2004 | — | |
Schutzkleidung — Schutz gegen Regen | | | | Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti | | | |
A. in der Erwägung, dass die land- und forstwirtschaftliche Produktion eine eng mit der Natur verknüpfte Wirtschaftstätigkeit ist und daher Witterungsunbilden (Dürren, Frost, Hagel, Brände, Überschwemmungen), gesundheitlichen Risiken (Schädlingsplagen, Tierkrankheiten) und Umweltbelastung (saurer Regen, unbeabsichtigte Genübertragung) ausgesetzt ist, A. vzhledem k tomu, že zemědělská a lesnická výroba je činnost, která je úzce spjata s přírodou, a proto je vystavena klimatickým rizikům (sucho, mrazy, kroupy, požáry, povodně), hygienickým rizikům (přírodní pohromy, hromadné nákazy zvířat) a zamoření (kyselé deště, nechtěný genetický přenos),
in der Erwägung, dass die land- und forstwirtschaftliche Produktion eine eng mit der Natur verknüpfte Wirtschaftstätigkeit ist und daher Witterungsunbilden (Dürren, Frost, Hagel, Brände, Überschwemmungen), gesundheitlichen Risiken (Schädlingsplagen, Tierkrankheiten) und Umweltbelastung (saurer Regen, unbeabsichtigte Genübertragung) ausgesetzt ist, vzhledem k tomu, že zemědělská a lesnická výroba je činnost, která je úzce spjata s přírodou, a proto je vystavena klimatickým rizikům (sucho, mrazy, kroupy, požáry, povodně), hygienickým rizikům (přírodní pohromy, hromadné nákazy zvířat) a zamoření (kyselé deště, nechtěný genetický přenos),