Gesuchter Begriff Ordner hat 6 Ergebnisse
DE Deutsch CS Tschechisch
Ordner (n v) [collection of papers] archiv (n v) [collection of papers]
Ordner Mapa
Ordner (n v) [collection of papers] pořadač (n v) {m} [collection of papers]
Ordner (n) [simulated folder] adresář (n) [simulated folder]
Ordner (n) [structured listing of files] adresář (n) [structured listing of files]
DE Deutsch CS Tschechisch
Ordner (n) [container of computer files] složka (n) [container of computer files] (adj n)
DE Phrasen mit ordner CS Übersetzungen
Register, Bücher für die kaufmännische Buchführung, Merkbücher, Auftragsbücher, Quittungsbücher, Notiz- und Tagebücher, auch mit Kalendarium, Notizblöcke, Briefpapierblöcke und dergleichen, Hefte, Schreibunterlagen, Ordner, Schnellhefter (für Lose-Blatt-Systeme oder andere), Einbände und Aktendeckel und andere Waren des Schulbedarfs, des Bürobedarfs und des Papierhandels, einschließlich Durchschreibesätze und -hefte, auch mit eingelegtem Kohlepapier, aus Papier oder Pappe; Alben für Muster oder für Sammlungen und Buchhüllen, aus Papier oder Pappe Rejstříky, účetní knihy, zápisníky, objednávkové knihy, příjmové knihy, složkydopisních papírů, poznámkové bloky, diáře a podobné výrobky, sešity, psací savé podložky, rychlovazače (s volnými listy nebo jiné), desky, spisové mapy, různé obchodní tiskopisy, sady papírů proložené karbonovými papíry a ostatní školní, kancelářské a papírnické výrobky, z papíru, kartónu nebo lepenky; alba na vzorky nebo sbírky a obaly na knihy, z papíru, kartónu nebo lepenky
Register, Bücher für die kaufmännische Buchführung, Merkbücher, Auftragsbücher, Quittungsbücher, Notiz- und Tagebücher, auch mit Kalendarium, Notizblöcke, Briefpapierblöcke und dergleichen, Hefte, Schreibunterlagen, Ordner, Schnellhefter (für Lose-Blatt-Systeme oder andere), Einbände und Aktendeckel und andere Waren des Schulbedarfs, des Bürobedarfs und des Papierhandels, einschließlich Durchschreibesätze und -hefte, auch mit eingelegtem Kohlepapier, aus Papier oder Pappe; Alben für Muster oder für Sammlungen und Buchhüllen, aus Papier oder Pappe Rejstříky, účetní knihy, zápisníky, objednávkové knihy, příjmové knihy, složky dopisních papírů, poznámkové bloky, diáře a podobné výrobky, sešity, psací savé podložky, rychlovazače (s volnými listy nebo jiné), desky, spisové mapy, různé obchodní tiskopisy, sady papírů proložené karbonovými papíry a ostatní školní, kancelářské a papírnické výrobky, z papíru, kartónu nebo lepenky; alba na vzorky nebo sbírky a obaly na knihy, z papíru, kartónu nebo lepenky
Register, Bücher für die kaufmännische Buchführung, Merkbücher, Auftragsbücher, Quittungsbücher, Notiz- und Tagebücher, auch mit Kalendarium, Notizblöcke, Briefpapierblöcke und dergleichen, Hefte, Schreibunterlagen, Ordner, Schnellhefter (für Lose-Blatt-Systeme oder andere), Einbände und Aktendeckel und andere Waren des Schulbedarfs, des Bürobedarfs und des Papierhandels, einschließlich Durchschreibesätze und -hefte, auch mit eingelegtem Kohlepapier, aus Papier oder Pappe; Alben für Muster oder für Sammlungen und Buchhüllen, aus Papier oder Pappe Rejstříky, účetní knihy, zápisníky, objednávkové knihy, příjmové knihy, složky dopisních papírů, poznámkové bloky, diáře a podobné výrobky, sešity, psací savé podložky, rychlovazače (s volnými listy nebo jiné), desky, spisové mapy, různé obchodní tiskopisy, sady papírů proložené karbonovými papíry a ostatní školní, kancelářské a papírnické výrobky, z papíru, kartónu nebo lepenky; alba na vzorky nebo sbírky a obaly na knihy, z papíru, kartónu nebo lepenky
Ordner, Schnellhefter, Einbände (andere als Buchhüllen) und Aktendeckel Rychlovazače (jiné než knižní desky), desky a spisové mapy
Ordner, Schnellhefter, Einbände (andere als Buchhüllen) und Aktendeckel Rychlovazače (jiné než knižní desky), desky a spisové mapy
Die Aufwendungen für Bürowaren (z. B. Schreibutensilien, Papier, Ordner, Tintenpatronen und Disketten), Strom, Telefon und Postdienstleistungen, Internetverbindungen, Computer-Software usw. gelten als indirekte Kosten, wenn sie zugunsten des Teams getätigt werden, das das Projekt durchführt (siehe Regel Nr. 22). Náklady na zásobování kancelářskými potřebami (psací potřeby, papípořadačadače, inkoustové náplně, diskety), náklady na dodávku elektřiny, na telefonní, poštovní a internetové služby, na software atd. se však považují za nepřímé náklady, jestliže se poskytnou skupině, která projekt realizuje (viz pravidlo č. 22).
Ordner, Schnellhefter, Einbände und Aktendeckel, aus Papier oder Pappe Rychlovazače (jiné než knižní desky), desky a spisové mapy, z papíru nebo lepenky
Ordner, Schnellhefter, Einbände und Aktendeckel, aus Papier oder Pappe Rychlovazače (jiné než knižní desky), desky a spisové mapy, z papíru nebo lepenky
Ordner, Schnellhefter, Einbände und Aktendeckel, aus Papier oder Pappe Rychlovazače, desky a spisové mapy, z papíru nebo lepenky (kromě knižních desek)
Register, Rechnungsbücher, Ordner, Formulare und anderes bedrucktes Büromaterial aus Papier oder Pappe Rejstříky, účetní knihy, rychlovazače, formuláře a ostatní tištěné papírnické výrobky z papíru nebo lepenky
Ordner und Zubehör Rychlovazače a jejich příslušenství
Ordner Rychlovazače
für Ordner, Schnellhefter oder Einbände Rychlovazače, složky nebo obaly na složky
Register, Hefte, Ordner, Durchschreibesätze, aus Papier oder Pappe Rejstříky, účetní knihy, rychlovazače, tiskopisy a jiné kancelářské potřeby, z papíru nebo lepenky
Register, Hefte, Ordner, Durchschreibesätze, aus Papier oder Pappe Rejstříky, účetní knihy, rychlovazače, tiskopisy a jiné kancelářské potřeby, z papíru nebo lepenky
CPA 17.23.13: Register, Hefte, Ordner, Durchschreibesätze, aus Papier oder Pappe CPA 17.23.13: Rejstříky, účetní knihy, rychlovazače, tiskopisy a jiné kancelářské potřeby, z papíru nebo lepenky
elektronische Datei oder E-Mail-Ordner; v elektronickém souboru nebo složce v elektronické poště,
projektbezogene Ordner; ve složkách podle projektů,
lieferantenbezogene Ordner; ve složkách podle dodavatelů,
elektronische Datei oder E-Mail-Ordner mit Informationen über Einfuhren und anschließende Bewegungen; pomocí elektronického souboru nebo složky v elektronické poště obsahujících informace o dovozu a následném pohybu,
projekt- oder lieferantenbezogene Ordner, in denen alle Informationen zusammen aufbewahrt werden; pomocí složek pro projekty nebo dodavatele, v nichž jsou všechny informace vedeny společně,
Ordner, Schnellhefter, Einbände (andere als Buchhüllen) und Aktendeckel, aus Papier oder Pappe Rychlovazače (jiné než obaly na knihy), desky a spisové mapy, z papíru, kartónu nebo lepenky
Schreibunterlagen und andere Waren des Schulbedarfs, Bürobedarfs und Papierhandels, aus Papier oder Pappe sowie Buchhüllen aus Papier oder Pappe (ausg. Register, Bücher für kaufmännische Buchführung, Auftrags-, Quittungsbücher, Briefpapier-, Notizblöcke, Merk-, Notiz-, Tagebücher, Hefte, Ordner, Schnellhefter, Einbände, Aktendeckel, Durchschreibesätze und -hefte sowie Alben für Muster oder Sammlungen) Psací savé podložky a ostatní školní, kancelářské a papírnické výrobky, z papíru, kartónu nebo lepenky a obaly na knihy z papíru, kartónu nebo lepenky (jiné než rejstříky, účetní knihy, zápisníky, objednávkové knihy, příjmové knihy, složky dopisních papírů, poznámkové bloky, diáře, sešity, rychlovazače, desky, spisové mapy, různé obchodní tiskopisy a sady papírů proložené karbonovými papíry a alba na vzorky nebo sbírky)
Mappen, Umschläge, Ordner. odkládací desky, obálky, kroužkovépořadačače.
Logo auf einem Ordner mit einem Bericht über eine teilweise registrierte Organisation. Logo na složce, která obsahuje zprávu o částečně registrované organizaci.
Ordner, Schnellhefter, Einbände und Aktendeckel, aus Papier oder Pappe (ohne Buchhüllen) Rychlovazače, desky a spisové mapy, z papíru nebo lepenky (kromě knižních desek)
Register, Bücher für die kaufmännische Buchführung, Merkbücher, Auftragsbücher, Quittungsbücher, Notiz– und Tagebücher, auch mit Kalendarium, Notizblöcke, Briefpapierblöcke und dergleichen, Hefte, Schreibunterlagen, Ordner, Schnellhefter (für Lose-Blatt-Systeme oder andere), Einbände und Aktendeckel und andere Waren des Schulbedarfs, des Bürobedarfs und des Papierhandels, einschließlich Durchschreibesätze und -hefte, auch mit eingelegtem Kohlepapier, aus Papier oder Pappe; Alben für Muster oder für Sammlungen und Buchhüllen, aus Papier oder Pappe Rejstříky, účetní knihy, zápisníky, objednávkové knihy, příjmové knihy, složky dopisních papírů, poznámkové bloky, diáře a podobné výrobky, sešity, psací savé podložky, rychlovazače (s volnými listy nebo jiné), desky, spisové mapy, různé obchodní tiskopisy, sady papírů proložené karbonovými papíry a ostatní školní, kancelářské a papírnické výrobky, z papíru, kartónu nebo lepenky; alba na vzorky nebo sbírky a obaly na knihy, z papíru, kartónu nebo lepenky
„Schreibwaren aus Papier“: Mappen, Ordner, Notizbücher, Blöcke, Notizblöcke, Hefte, spiralgebundene Notizblöcke, Kalender mit Einband, Tagebücher und Ringbucheinlagen; „papírovými kancelářskými potřebami“ deskypořadačdače, zápisníky, bloky, poznámkové bloky, sešity, kroužkové zápisníky, kalendáře s deskami, diáře a náhradní listy (vložky) do kroužkových záznamníků;
Ordner“: Produkte auf Papierbasis, bestehend aus einem Einband (gewöhnlich aus Pappe) mit Ringen zum Zusammenhalten von losen Blättern, z. B. Ringbücher und Ordner mit Hebel-Bügelmechanik; pořadačči“ jsou papírové produkty sestávajících z desek vyrobených obvykle z lepenky, s kroužky k upevnění volných papírů pohromadě, například kroužkové pořadače a pákové pořadače;
Diese Anforderung gilt für jeden separaten Metallbestandteil mit einem Anteil von mehr als 10 Gew.- % in den Endprodukten der Unterkategorie Hängeregistermappen, Mappen mit Metallheftung, Ringbücher und Ordner mit Hebel-Bügelmechanik. Tento požadavek se vztahuje na každý jednotlivý druh kovové součásti, která překračuje 10 % hmotnostních konečného produktu podkategorie závěsných desek, složek s kovovým rychloupínačem, kroužkov&pořadačch pořadačů a pákových pořadačů.
Lacke und Kaschiermittel, einschließlich Polyethen und/oder Polyethen/Polypropylen, dürfen nur für Ordner, Mappen, Hefte, Notizbücher und Tagebücher verwendet werden. Laky včetně polyethylenu a/nebo polyethenu/polypropylenu, smí být použity pouze pro povrchovou úpravu a laminapořadačadačů, složek, sešitů, bloků a diářů.
1. Ordner, bestehend aus einem rechteckigen Bogen aus Pappe (mit den Abmessungen von etwa 530 mm × 310 mm und einer Dicke von 1,84 mm), beidseitig mit einer an den vier Kanten verschweissten Kunststoffolie (mit einer Dicke von etwa 0,23 mm überzogen); der Rücken der Ordner wird durch Falten des überzogenen Pappbogens an zwei Stellen geformt. An der Innenseite ist eine Heftmechanik angebracht; 1. pořadačč složený z lepenky obdélníkového tvaru (přibližně 530 x 310 mm a tloušťky 1,84 mm) potažený z obou stran fólií z plastu (o tloušťce přibližně 0,23 mm) svařenou na všech čtyřech okrajích. Potažená lepenka je na dvou místech přeložena a tvoří tak zadní stranu pořadače. Uvnitř je vazbový mechanismus;
1. Ordner, bestehend aus einem rechteckigen Bogen aus Pappe (mit den Abmessungen von etwa 530 mm × 310 mm und einer Dicke von 1,84 mm), beidseitig mit einer an den vier Kanten verschweissten Kunststoffolie (mit einer Dicke von etwa 0,23 mm überzogen); der Rücken der Ordner wird durch Falten des überzogenen Pappbogens an zwei Stellen geformt. An der Innenseite ist eine Heftmechanik angebracht; 1. pořadačč složený z lepenky obdélníkového tvaru (přibližně 530 x 310 mm a tloušťky 1,84 mm) potažený z obou stran fólií z plastu (o tloušťce přibližně 0,23 mm) svařenou na všech čtyřech okrajích. Potažená lepenka je na dvou místech složená a tvoří tak hřbet pořadače. Uvnitř je vazbový mechanismus;
Die Pappe dient bei diesen Waren lediglich der Verstärkung. Der Kunststoff ist dagegen im Hinblick auf die Beschaffenheit und Verwendung der Ware charakterbestimmend; deshalb sind die Ordner der Tarifnummer 39.07 des Gemeinsamen Zolltarifs zuzuweisen. vzhledem k tomu, že u výše uvedených výrobků plní lepenka pouze funkci podložky nebo výztuže, zatímco plasty s ohledem na úpravu a použití těchto výrobků dodávají podstatné rysy; že by tedy uvedené výrobky měly být zařazeny do čísla 39.07 společného celního sazebníku;
Dazu wurde ein gesamtbetriebliches Management- und Dokumentationssystem entwickelt, das 2004 in einem Feldtest mit maximal 400 Teilnehmern unter Praxisbedingungen erprobt wird. Der Test dient der Fehlerbehebung und Weiterentwicklung des Systems. Für die Erprobung dieses Systems soll der einzelne Landwirt an Schulungen und Seminaren teilnehmen. Er bekommt Schulungsunterlagen (3 Ordner) zur Verfügung gestellt. Die Schulung und Auswertung der Unterlagen erfolgt in mehreren Schritten Za tímto účelem byl vytvořen řícící a dokumentační systém, který bude v roce 2004 testován v praxi maximálně 400 uživateli. Test slouží k odstranění nedostatků a k dalšímu vývoji systému. Za účelem testování tohoto systému se mají jednotliví zemědělci účastnit školení a seminářů. Dostanou zde studijní materiály (3 složky). Školení a vyhodnocení dokumentů probíhá ve více krocích.
DE Synonyme für ordner CS Übersetzungen
Hefter [Aktenordner] Soubor
Briefordner [Aktenordner] Soubor
Aufsicht [Aufseher] f dohled
Wache [Aufseher] f strážce (n)
Wächter [Aufseher] m strážce (n)
Vormund [Aufseher] m poručník (n)
Wärter [Aufseher] m dozorce
Wachmannschaft [Aufseher] Policie
Wachposten [Aufseher] m hlídka {f}
Polizei [Polizist] f Policie
Bulle [Polizist] m Papežská bula
Polizist [Polizist] m policista
Gendarm [Polizist] m Ruměnice pospolná
Landjäger [Polizist] Ruměnice pospolná
Posten [Aufsichtführender] m Pošta
Pfleger [Aufsichtführender] m ošetřovatelka {f}
Kontrolleur [Aufsichtführender] m revizor (n)
Portier [Aufsicht] m dveřník (n)
Aktenordner [Ordner] kroužkový pořadač (n)