Gesuchter Begriff Liste unabhängiger Staaten nach Fläche hat ein Ergebnis
Gehe zu

DE CS Übersetzungen für liste

Liste {f} List
Liste (n v) [a complete list of items] {f} soupis (n v) {m} [a complete list of items]
Liste (n v) [a list of all the publications in a library] {f} katalog (n v) [a list of all the publications in a library]
Liste (n v) [a systematic list of names, books, pictures etc.] {f} katalog (n v) [a systematic list of names, books, pictures etc.]

DE CS Übersetzungen für staaten

DE CS Übersetzungen für nach

nach (prep) [based on statement] podle (prep) [based on statement]
nach (adv prep conj adj) [in allusion to, in imitation of; following or referencing] podle (adv prep conj adj) [in allusion to, in imitation of; following or referencing]
nach (prep adv adj n) [indicates a rule followed] podle (prep adv adj n) [indicates a rule followed]
nach po
nach (adv prep conj adj) [in allusion to, in imitation of; following or referencing] po (adv prep conj adj) [in allusion to, in imitation of; following or referencing]
nach (adv prep conj adj) [next in importance or rank] po (adv prep conj adj) [next in importance or rank]
nach (adv prep conj adj) [subsequently; following in time; later than] po (adv prep conj adj) [subsequently; following in time; later than]
nach do
nach (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] do (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
nach k

DE CS Übersetzungen für fläche

Fläche (n v) [geometry: bounding surface of a polyhedron] {f} strana (n v) {f} [geometry: bounding surface of a polyhedron]
Fläche {f} území osídlené
Fläche {f} Obsah
DE Phrasen mit liste unabhängiger staaten nach fläche CS Übersetzungen
GUS-Länder (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten) Země SNS (Společenství nezávislých států)
Ferner führt Investbx eine Liste unabhängiger Finanzberater, Rechtssachverständiger, Wirtschaftsprüfer, Experten im Bereich Finanz-PR und unabhängiger Anbieter von Forschungsleistungen, die über entsprechende Erfahrungen und die einschlägigen Zulassungen verfügen, und auf die KMU bei ihrer Suche nach Finanzmitteln zurückgreifen können. Investbx bude vést seznam nezávislých finančních poradců, právních poradců, účetních, poradců v oblasti styku s finanční veřejností a nezávislých výzkumných subjektů, které mají odpovídající zkušenosti a povolení regulačních orgánů a u nichž si malé a střední podniky mohou vybrat jakékoliv služby, které potřebují k získání finančních prostředků.
die Liste der Verarbeitungsbetriebe und der Ausführer nach der Gemeinschaft, die Zahl der Erzeuger und die bebaute Fläche; seznam zpracovatelských jednotek a vývozců do Společenství; počet producentů a pěstební plocha;
Fläche der Weinbauparzelle oder gegebenenfalls in reine Rebfläche umgewandelte Fläche, aufgeschlüsselt nach den Merkmalen der Reben: Plocha pozemku pro pěstování révy vinné, popřípadě plocha v přepočtu na čistou plodinu v členění podle charakteristik vinic:
Liste der nach dem 1. Januar 2003 beigetretenen Staaten Seznam členských států, které přistoupily po 1. lednu 2003
Gemeinschaft unabhängiger Staaten Společenství nezávislých států
Ab 1. Januar 2010 wird die Liste der in Absatz 1 genannten Staaten nach auf Liechtenstein ausgeweitet.“ Od 1. ledna 2010 se seznam států uvedených v odstavci 1 rozšiřuje o Lichtenštejnsko.“;
Diese Werte beurteilten sich nach dem Marktpreis oder unabhängiger Sachverständigengutachten. Tyto hodnoty se oceňovaly podle tržní ceny nebo nezávislých znaleckých posudků.
Nach Kontrolle endgültig zugelassene Fläche Plocha definitivně schválená po kontrole
Nach Kontrolle abgelehnte Fläche Plocha neschválená po kontrole
LISTE DER ANDEREN STAATEN NACH DEN ARTIKELN 3, 4 UND 8 DES ABKOMMENS SOWIE ANHANG I SEZNAM JINÝCH STÁTŮ, NA KTERÉ SE ODKAZUJE V ČLÁNCÍCH 3, 4 A 8 DOHODY A V PŘÍLOZE I
In diesem Zusammenhang sei auch auf die seit langem bestehenden Absatzkanäle in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) hingewiesen. V této souvislosti se poukazuje na existenci již dlouho zavedených prodejních kanálů na trzích Společenství nezávislých států (SNS).
Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Iran, Irak, Israel, Jordanien, Kuwait, Marokko, Libanon, Schweiz, Türkei, Syrien, Tunesien, Staaten in Mittel-, Ost- und Südosteuropa und alle Mitglieder der Union Unabhängiger Staaten. Švýcarsko, státy střední, východní a jihovýchodní Evropy a všechny státy Společenství nezávislých států, Albánie, Turecko, Libanon, Izrael, Sýrie, Jordánsko, Egypt, Tunisko, Alžírsko, Maroko, Írán, Afghánistán, Irák a Kuvajt.
Schweiz, Staaten in Mittel-, Ost- und Südosteuropa und alle Mitglieder der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. Švýcarsko, státy střední, východní a jihovýchodní Evropy a všechny státy Společenství nezávislých států.
- die Liste der Verarbeitungsbetriebe und der Ausführer nach der Gemeinschaft, die Zahl der Erzeuger und die bebaute Fläche; - seznam zpracovatelských jednotek a vývozců do Společenství; počet producentů a pěstební plocha;
A ) MIT KELTERTRAUBENSORTEN BESTOCKTE FLÄCHE , GETRENNT NACH a) plochu osázenou moštovými odrůdami, rozděleno podle určení na plochu k produkci
GUS Gemeinschaft Unabhängiger Staaten MIP víceletý orientační program (Multi-annual Indicative Programme)
TACIS Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States (Technische Hilfe für die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten) TACIS technická pomoc pro Společenství nezávislých států (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States)
Davor fiel diese Region in den Zuständigkeitsbereich der Delegation für Beziehungen zur Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS). Před tímto datem měla tuto oblast na starosti delegace pro vztahy s republikami Společenství nezávislých států.
Die wichtigsten Exportpartner für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus Georgien sind nach wie vor die GUS-Staaten (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten), vor allem Russland. Hlavními exportními destinacemi zemědělských vývozů z Gruzie nadále zůstávají trhy SNS (Společenství nezávislých států), především Rusko.