Gesuchter Begriff In Bausch und Bogen hat 2 Ergebnisse
Gehe zu

DE CS Übersetzungen für in

in (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] ku (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
in v
in (prep adv) [spatial enclosure] v (prep adv) [spatial enclosure]
in ve
in (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] do (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
in (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] k (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
in (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] ke (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
in (prep adv) [spatial enclosure] uvnitř (prep adv) [spatial enclosure]
in do
in k

DE CS Übersetzungen für bausch

Bausch Uzel (jednotka)

DE CS Übersetzungen für und

DE CS Übersetzungen für bogen

Bogen {m} luk {m}
Bogen {m} Luk
Bogen (n v) [rod used for playing stringed instruments] {m} smyčec (n v) {m} [rod used for playing stringed instruments]
Bogen (n v) [bend in a rod or planar surface] {m} ohyb (n v) [bend in a rod or planar surface]
DE Phrasen mit in bausch und bogen CS Übersetzungen
RINGSTRASSE UM SOFIA - NÖRDLICHER BOGEN OBCHVAT SOFIJE - SEVERNÍ OBLOUK
Tafel, Bogen, Platte ST Tafel, Bogen, Platte, eingeschweißt in Kunststoff SP Trubky, potrubí, v balíku/svazku PV
Tafel, Bogen, Platte Vědro, kbelík
Tafel, Bogen, Platte, eingeschweißt in Kunststoff Vědro, konev
Zeitungsdruckpapier, in Rollen oder Bogen Novinový papír, v kotoučích nebo listech (arších)
Zeitungsdruckpapier, in Rollen oder Bogen Novinový papír v kotoučích nebo listech
Zeitungsdruckpapier, in Rollen oder Bogen Novinový papír, v kotoučích nebo listech (arších)
Zeitungsdruckpapier, in Rollen oder Bogen Novinový papír v kotoučích nebo listech
Zeitungsdruckpapier, in Rollen oder Bogen Novinový papír, v kotoučích nebo listech
Zeitungsdruckpapier, in Rollen oder Bogen Novinový papír, v kotoučích nebo listech
Zeitungsdruckpapier, in Rollen oder Bogen Novinový papír v kotoučích nebo listech (arších)
in Bogen V listech (arších)
in losen Bogen oder Blättern, auch gefalzt V jednotlivých listech (arších), též skládané
Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde Kolena, ohyby a nátrubky, se závitem
Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde Kolena, ohyby a nátrubky, se závitem
Bogen und Winkel Kolena a ohyby
Bogen und Winkel Kolena a ohyby
Kohlerohpapier, weder gestrichen noch überzogen, in Rollen oder Bogen Surový uhlový papír v kotoučích nebo listech
Kohlerohpapier, weder gestrichen noch überzogen, in Rollen oder Bogen Surový uhlový papír v kotoučích nebo listech
Fasermenge ≥ 10 GHT (holzhaltig), Bogen Ostatní natíraný pro psaní, tisk nebo pro jiné grafické účely, s obsahem mechanicky získaných vláken větším než 10 %, v listech
Bücher, in losen Bogen oder Blättern Tištěné knihy, brožury, letáky a podobné tiskařské výrobky v jednotlivých listech
Bücher, in losen Bogen oder Blättern Tištěné knihy, brožury, letáky a podobné tiskařské výrobky v jednotlivých listech
Bogen Kolena
Bogen Zakřivení
Bogen oblouk
in Bogen/Platten/Laken V listech
Anzahl der Bogen/Platten/Laken: Počet listů:
Wellpappe, in Rollen oder Bogen Vlnitá lepenka, v kotoučích nebo listech
Wellpappe, in Rollen oder Bogen Vlnitá lepenka, v kotoučích nebo listech
CPA 17.12.11: Zeitungsdruckpapier, in Rollen oder Bogen CPA 17.12.11: Novinový papír, v kotoučích nebo listech
CPA 17.21.11: Wellpappe, in Rollen oder Bogen CPA 17.21.11: Vlnitá lepenka, v kotoučích nebo listech
mit Abwicklungslängen erzeugte Bogen Oblouky vytvořené délkami vinutí
Bogen, Armbrüste und Pfeile, signálních zbraní a startovacích pistolí
Büttenpapier und Büttenpappe (handgeschöpft) in Rollen oder Bogen Ruční papír a lepenka v kotoučích nebo listech (kromě novinového papíru)
Sulfitpackpapier in Rollen oder Bogen Sulfitový balicí papír v kotoučích nebo listech
Papier und Pappe, selbstklebend, in Rollen oder Bogen Papír, karton a lepenka samolepicí v kotoučích nebo listech
Papier und Pappe, gummiert, in Rollen oder Bogen (nicht selbstklebend) Papír, karton a lepenka gumované v kotoučích nebo listech (kromě samolepicího)
Bücher, Broschüren und ähnliche Drucke in losen Bogen oder Blättern Tištěné knihy, brožury, letáky a podobné tiskoviny, též v jednotlivých listech (arších)
Kraftsackpapier, gekreppt oder gefältelt, in Rollen oder Bogen; Krepovaný nebo plisovaný pytlový kraftový papír, v kotoučích nebo listech;
Büttenpapier und Büttenpappe (handgeschöpft), in Rollen oder Bogen Ruční papír a lepenka
7 mit Abwicklungslängen erzeugte Bogen 7 Oblouky vytvořené délkami vinutí
Rechtsmittelführerin: Bausch %amp% Lomb Inc. (Prozessbevollmächtigte: M. Silverleaf QC, R. Black, B. Gerber und E. Kohner, Solicitors) Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel): Bausch %amp% Lomb Inc. (zástupci: M. Silverleaf QC, R. Black, B. Gerber a E. Kohner, advokáti)