Gesuchter Begriff Gesellschaft hat 9 Ergebnisse
DE Deutsch CS Tschechisch
Gesellschaft (n v) [in legal context, a corporation] {f} podnik (n v) [in legal context, a corporation]
Gesellschaft {f} společnost
Gesellschaft (n v) [group of individuals with a common purpose] {f} společnost (n v) [group of individuals with a common purpose]
Gesellschaft (n) [group of people sharing culture] {f} společnost (n) [group of people sharing culture]
Gesellschaft (n v) [in legal context, a corporation] {f} společnost (n v) [in legal context, a corporation]
DE Deutsch CS Tschechisch
Gesellschaft (n) [people of one’s country or community as a whole] {f} společnost (n) [people of one’s country or community as a whole]
Gesellschaft {f} Společnost (podnikání)
Gesellschaft (n) [group of people sharing a common understanding] {f} společenství (n) [group of people sharing a common understanding]
Gesellschaft (n) [group of people sharing a common understanding] {f} komunita (n) [group of people sharing a common understanding] (n)
DE Phrasen mit gesellschaft CS Übersetzungen
Die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft werden Gesellschafter der übernehmenden Gesellschaft. společníci nebo členové zanikajícíspolečnostosti se stávají společníky nebo členy nástupnické společnosti;
Gesellschaft (society) Společnostt (society)
Sowohl zwischen der übertragenden Gesellschaft und der übernehmenden Gesellschaft als auch gegenüber Dritten geht das gesamte Aktiv- und Passivvermögen der übertragenden Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft über; veškeré obchodní jmění zanikajícíspolečnoststi přechází na nástupnickou společnost, jak mezi zanikající a nástupnickou společností, tak vůči třetím osobám;
die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft werden Aktionäre der übernehmenden Gesellschaft; akcionáři zanikajícíspolečnoststi se stávají akcionáři nástupnické společnosti;
Gesellschaft eines Mitgliedstaats“ ist jede Gesellschaft, společnosttí členského státu“ každá společnost, která:
„übernehmende Gesellschaft“ die Gesellschaft, die das Aktiv- und Passivvermögen oder einen oder mehrere Teilbetriebe von der einbringenden Gesellschaft übernimmt; „přijímajícíspolečnoststí“ společnost přijímající aktiva a pasiva nebo veškeré nebo jednu nebo více oblastí činnosti převádějící společnosti;
„Tochtergesellschaft“ einer Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die von der ersten Gesellschaft tatsächlich kontrolliert wird. „dceřinouspolečnoststí“ rozumí společnost, která je první společností účinně ovládána;
„Tochtergesellschaft“ einer Gesellschaft eine Gesellschaft, die von einer anderen Gesellschaft tatsächlich kontrolliert wird; „dceřinouspolečnoststí“ rozumí společnost, která je skutečně ovládána jinou společnost;
„Tochtergesellschaft“ einer Gesellschaft eine Gesellschaft, die von einer anderen Gesellschaft tatsächlich kontrolliert wird; „dceřinouspolečnoststí“ rozumí společnost, která je skutečně ovládána jinou společnost;
Die Gesellschaft Podnik
Gesellschaft Subjekt
Steuerbefreite Gesellschaft Společnostt osvobozená od daní
Company (Gesellschaft) Company (společnostt)
Company (Gesellschaft) Company(společnostt)
Société (Gesellschaft) Société (společnostt)
Gebietsfremde Gesellschaft Nerezidentská společnostt
„Tochtergesellschaft“ einer Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die von einer anderen Gesellschaft tatsächlich kontrolliert wird. „dceřinouspolečnoststí“ rozumí společnost, která je účinně ovládá jinou společností;
DIE GESELLSCHAFT PODNIK
Lernende Gesellschaft Vzdělávající sespolečnostst
steuerbefreite Gesellschaft Společnostt osvobozená od daní
- Stille Gesellschaft - Stille Gesellschaft (tichá společnostt)
Die europäische Gesellschaft muss zu einer Gesellschaft aller Altersgruppen werden. Evropská společnostt se musí stát společností pro všechny věkové skupiny.
Gesellschaft um eine übernehmende oder um eine neue Gesellschaft handelt. fúzí jedná o přebírajícíspolečnostst nebo o novou společnost.
Die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft werden Gesellschafter der übernehmenden Gesellschaft. Společníci převáděn&eacutspolečnostnosti se stávají společníky přebírající společnosti.
eine Gesellschaft obchodní společnostt
Stille Gesellschaft Stille Gesellschaft
DE Synonyme für gesellschaft CS Übersetzungen
Partei [Zusammenschluss] f Pártia
Organisation [Zusammenschluss] f Organização
Verein [Zusammenschluss] m união {f}
Bund [Zusammenschluss] n traste {m}
Bündnis [Zusammenschluss] n aliança {f}
Gemeinschaft [Zusammenschluss] f irmandade {f}
Vereinigung [Zusammenschluss] f irmandade {f}
Ring [Zusammenschluss] m anel {m}
Koalition [Zusammenschluss] f coalizão {f}
Allianz [Zusammenschluss] f Aliança aérea
Fusion [Zusammenschluss] f Jazz fusion
Föderation [Zusammenschluss] f Federação
Konföderation [Zusammenschluss] f Federação
Körperschaft [Zusammenschluss] (f Corporação
Trust [Zusammenschluss] m cartel {m}
Genossenschaft [Zusammenschluss] (f cooperativa {f}
Assoziation [Zusammenschluss] f Liberdade de reunião
Klub [Zusammenschluss] m clube {m}
Entente [Zusammenschluss] f Tríplice Entente
Zunft [Zusammenschluss] f Guilda