Gesuchter Begriff Existenz hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch CS Tschechisch
Existenz (n) [the state of being, existing, or occurring] {f} existence (n) {f} [the state of being, existing, or occurring]
Existenz (n) [the state of being, existing, or occurring] {f} bytí (n) [the state of being, existing, or occurring]
DE Phrasen mit existenz CS Übersetzungen
die Existenz von Markteintrittsschranken, existence vstupních překážek,
Existenz eines Zentralregisters. Existence centrální evidence obyvatelstva
Existenz der Beihilfe Existence podpory
die Prüfung der Existenz einer Kreditforderung, ověřeníexistencece úvěrových pohledávek,
die Prüfung der Existenz einer Kreditforderung, ověřeníexistencece úvěrových pohledávek;
Existenz einer formalen Struktur Existence formální struktury
die Existenz der Schuld des Schuldners prüft; ověřuje, zda dluh existuje;
Überwachung der Existenz von Metadaten Sledování existence metadat
Existenz von Gebühren Existence poplatků
Existenz von Reisekosten Existence cestovních nákladů
Existenz von Arbeitskosten — interne Ausbilder Existence nákladů na práci interních školitelů
Existenz von Kosten für Ausbildungszentrum, Unterrichtsmaterial usw. Existence nákladů na středisko odborného vzdělávání a výukové materiály atd.
Existenz von ‚nur Zwischensumme‘ (keine Unterkategorien) Existence „pouze dílčího součtu“ (bez podkategorií)
Tatsächliche Existenz des Umstrukturierungsplans. Fyzická existence plánu restrukturalizace.
Rechtliche Existenz Právní existence
rechtliche Existenz, právní existence,
Prüfung der Existenz einer Kreditforderung Národní centrální banky podniknou minimálně následující kroky k ověření, zda úvěrové pohledávky mobilizované jako zajištění existují:
Existenz von CVT-Einnahmen im Bezugsjahr Existence příjmů z DOV ve sledovaném roce
Existenz von Reisekosten und Tagegeldern Existence plateb za cestovné (vč. ubytování) nebo diety
Existenz von Arbeitskosten interner Ausbilder Existence nákladů práce interních školitelů
Existenz und Qualität von Schreibtischen, Stühlen, Computerausrüstung; dostupnost a kvalita kancelářského prostoru, židlí, počítačové vybavení;
Verifizierung der Existenz der zugrunde liegenden Kreditforderungen, ověřeníexistencece podkladových úvěrových pohledávek;
Existenz von Beschränkungen der Freizügigkeit Existence omezení volného pohybu
Bush hat Existenz von Geheimgefängnissen eingeräumt Rozhodně ale odmítl jakákoli obvinění z mučení vězňů.
DE Synonyme für existenz CS Übersetzungen
Versorgung [Lebensunterhalt] f fourniture de provisions
Ernährung [Lebensunterhalt] f aliment {m}
Erhaltung [Lebensunterhalt] f préservation {f}
Einkommen [Lebensunterhalt] n revenus (mp)
Brot [Lebensunterhalt] n pain {m}
Unterhalt [Lebensunterhalt] m Obligation alimentaire
Auskommen [Lebensunterhalt] n vie commune {f}
Lebenshaltungskosten [Lebensunterhalt] coût de la vie {m}
Broterwerb [Lebensunterhalt] De vie
Leben [Sein] n vie (f] de famille [f)
Bestehen [Sein] n protestations {f}
Vorkommen [Sein] n gisement {m}
Anwesenheit [Sein] f présence {f}
Dasein [Sein] n existence {f}
Lebensunterhalt [Auskommen] m gagne-pain {m}
Mensch [Mensch] m homme (m] suffisant [o)
Einzelne [Mensch] Une base simple
Element [Mensch] n élément {m}
Kopf [Mensch] m face {f}
Wesen [Mensch] n Essence (hydrocarbure)