Gesuchter Begriff Elsass hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch CS Tschechisch
Elsass Alsasko
DE Phrasen mit elsass CS Übersetzungen
Die Region Elsass hat mit dem Vorhaben Freizeitpark Bioscope im Jahr 1994 begonnen. Projekt zábavního parku Bioscope zahájil region Alsasko v roce 1994.
Nach den Vorstellungen der Behörden der Region Elsass soll der Park das Lernen in unterhaltender Weise möglich machen. Myšlenkou regionálních orgánů Alsaska bylo, aby se návštěvníci mohli vzdělávat zábavnou formou.
Überdies haben die französischen Behörden eine Reihe positiver Auswirkungen der Beihilfe auf die Region Elsass aufgelistet. Navíc Francie předkládá seznam kladných dopadů této podpory na Alsaský region.
Unter dem „Staat“ sind im Folgenden die Gebietskörperschaften Elsass, Haut-Rhin und Bas-Rhin zu verstehen. „Státem“ se zde rozumí správní celky Alsaska a departementů Haut-Rhin a Bas-Rhin.
Die Produktionsbeuten müssen im Elsass angesiedelt sein. Produkční úly se musí nacházet v Alsasku.
Die Honigproduktionsstätten müssen im Elsass liegen. Místa produkce se musí nacházet v regionu Alsaska.
Die Honigproduktion im Elsass reicht zurück bis ins 7. Jahrhundert. Produkce medu v Alsasku je potvrzena již od VII. století
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebte die elsässische Bienenzucht eine neue Entwicklungsphase, und zu Beginn des 20. Jahrhunderts verzeichnete das Elsass über 50000 Bienenstöcke. V průběhu druhé poloviny XIX. století došlo k nové fázi rozvoje alsaského včelařství; na počátku XX. století je možné v Alsasku napočítat více než 50000 včelínů.
Speicheranlage im Elsass (FR), Erschließung von Salzkavernen Skladování v Alsasku (FR), rozvoj skladování v solných dutinách
CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lothringen und Elsass), IT (Basilicata)“ CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lotrinsko a Alsasko), IT (Basilicata)“
die Pflanzen entweder aus der Tschechischen Republik, Frankreich (Champagne-Ardenne, Lothringen oder Elsass), oder Italien (Basilicata) stammen und dort aufgezogen wurden, oder rostliny mají původ a byly pěstovány buď v České republice, Francii (Champagne-Ardenne, LotrinskAlsaskoasko), nebo v Itálii (Basilicata) nebo
Tschechische Republik (bis 31. März 2009), Frankreich (Elsass, Champagne-Ardenne und Lothringen) (bis 31. März 2009), Italien (Basilicata) (bis 31. März 2009) Česká republika (do 31. března 2009), FrancieAlsaskoko, Champagne-Ardenne a Lotrinsko) (do 31. března 2009), Itálie (Basilicata) (do 31. března 2009)
Elsass Bas-Rhin und Haut-Rhin, Alsasko Bas-Rhin, Haut-Rhin,
Tschechische Republik, Frankreich (Elsass, Champagne-Ardenne und Lothringen), Italien ((Basilicata) und (Sardinien, bis 31. März 2014))“ Česká republika, Francie Alsaskoo, Champagne-Ardenne a Lotrinsko), Itálie ((Basilicata) a (Sardinie, do 31. března 2014))“
Frankreich, Elsass Francie, Alsasko
Der erste Antrag bezieht sich auf Maßnahmen zur Bekämpfung von Anoplophora glabripennis im Elsass, die 2014 ergriffen wurden bzw. geplant waren. První žádost se týká opatření přijatých nebo plánovaných pro rok 2014 v souvislosti s tlumením Anoplophora glabripennis v Alsasku.
Geografisches Gebiet: Die Bezeichnung "Pâtes d'Alsace" darf nur für Teigwaren verwendet werden, die in Produktionsbetrieben im Elsass hergestellt werden. Zeměpisná oblast: Označení "Pâtes d'Alsace" se může používat pouze pro těstoviny vyrobené ve výrobních podnicích usazených v reAlsaskolsasko.
1840: | Der erste industrielle Hersteller im Elsass, das Haus Scheurer, verfügt über die modernsten Maschinen (mechanisches Kneten und Hydraulikpresse). | 1840: | první průmyslová výroba v Alsasku: podnik Scheurer, který byl vybaven nejmodernějšími stroji, neboť vlastnil mechanický míchač a hydraulický lis. |
Zumindest jene, die es per Bus, Privatauto oder Zug bis ins Elsass schafften. Dohoda má začít platit ještě v roce 2010.
8.24 Speicheranlage im Elsass (FR, Ausbau von Salzgruben) 8.24 Skladování v Alsasku ( F , rozvoj skladování v solných dutinách)
8.24 Speicheranlage im Elsass (FR, Ausbau von Salzgruben) 8.24 Skladování v Alsasku ( FR , rozvoj skladování v solných dutinách)
Speicheranlage im Elsass (FR), Erschließung von Salzkavernen Skladování v Alsasku (FR), rozvoj skladování v solných dutinách