Gesuchter Begriff Datensicherheit hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch CS Tschechisch
Datensicherheit Integrita dat
DE Phrasen mit datensicherheit CS Übersetzungen
Datensicherheit Bezpečnost informací
Datensicherheit Ochrana údajů
Datensicherheit Zabezpečení
Datensicherheit Zabezpečení údajů
Datensicherheit Bezpečnost údajů
Datensicherheit Ochrana údajů
Datensicherheit Otázky bezpečnosti údajů
Datensicherheit Bezpečnost údajů
Datenschutz und Datensicherheit Ochrana a bezpečnost údajů
Datenschutz und Datensicherheit Orgán dozoru
Datenschutz und Datensicherheit Ochrana a bezpečnost údajů
Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Datensicherheit und Datenintegrität Dostupnost, spolehlivost, ochrana údajů a jejich neporušenost
Vorschriften über den Schutz personenbezogener Daten und über die Datensicherheit Pravidla pro ochranu osobních údajů a bezpečnost údajů
Technische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit Technická a organizační opatření k zajištění ochrany a bezpečnosti údajů
die Sicherstellung der Datensicherheit. zajištění bezpečnosti údajů.
DATENSCHUTZ UND DATENSICHERHEIT OCHRANA A BEZPEČNOST ÚDAJŮ
DATENSICHERHEIT BEZPEČNOST ÚDAJŮ
Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten und zur Datensicherheit Pravidla pro ochranu osobních údajů a bezpečnost údajů
die vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit; die Forschungseinrichtung erfüllt die technischen und infrastrukturbezogenen Anforderungen zur Gewährleistung der Datensicherheit. zavedených záruk, jež zajišťují zabezpečení údajů; výzkumný subjekt splňuje technické požadavky a požadavky na infrastrukturu k zajištění bezpečnosti údajů.
Der Herkunftsmitgliedstaat gewährleistet die Datensicherheit vor und während der Übermittlung an das Zentralsystem. Členský stát původu zajistí zabezpečení údajů před jejich předáváním ústřednímu systému a během něho.
Datensicherheit und Datenschutz Zabezpečení a ochrana údajů
Wurden wirksame Systeme zur Gewährleistung der Datensicherheit eingerichtet? Jsou k dispozici dostatečně odolné systémy pro zabezpečení údajů?
Datenintegrität und Datensicherheit Bezpečnost a integrita údajů
Zugang zu Daten, Datenschutz und Datensicherheit Omezený přístup k údajům
Unzureichend geregelt sind die Kontrollmechanismen zur Datensicherheit. Unzureichend geregelt sind die Kontrollmechanismen zur Datensicherheit.
2. Diese Aufzeichnungen dürfen nur zur Kontrolle der Datensicherheit und der Zulässigkeit der Datenverarbeitung sowie zur Gewährleistung der Datensicherheit verwendet werden. Záznamy jsou chráněny vhodnými opatřeními proti neoprávněnému přístupu a vymažou se rok poté, co uplynula doba uchovávání uvedená v čl.
d) der Maßnahmen zur Einhaltung der Bestimmungen über Datenschutz und Datensicherheit sowie zur Bekämpfung der Korruption. d) opatření přijatých k dodržování ustanovení o ochraně a bezpečnosti údajů a o boji proti korupci.
Datensicherheit, Datenschutz und Haftungsfragen (Aktionsbereich 5) Bezpečnost a ochrana údajů a otázky odpovědnosti (opatření č. 5)