Gesuchter Begriff bipolare Störung hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch CS Tschechisch
bipolare Störung bipolární afektivní porucha {f}
bipolare Störung (n) [psychiatric diagnostic category] bipolární afektivní porucha (n) {f} [psychiatric diagnostic category]

DE CS Übersetzungen für störung

Störung (n) [physical or psychical malfunction] {f} porucha (n) [physical or psychical malfunction]
Störung {f} Interference
Störung (n) [act of disturbing, being disturbed] {f} rušení (n) [act of disturbing, being disturbed] (n)
Störung (n) [interruption of that which is normal or regular] {f} narušení (n) [interruption of that which is normal or regular] (n)
Störung (n) [interruption of that which is normal or regular] {f} vyrušení (n) [interruption of that which is normal or regular] (n)
Störung (n) [''(psychology)'' serious mental imbalance or illness] {f} duševní (n) [''(psychology)'' serious mental imbalance or illness] (n)
DE Phrasen mit bipolare störung CS Übersetzungen
geistige Störung duševní úroveň
Die Begriffsbestimmung von „Störung eines nationalen RTGS-Systems“ bzw. „TARGET-Störung“ bzw. „Störung“ erhält folgende Fassung: Definice „poruchy národního systému RTGS“ nebo „poruchy TARGETu“ nebo „poruchy“ se nahrazuje tímto:
schwere Störung [1] Vážná nahodilá událost [1].
Bipolare Darlington- oder Hochfrequenztransistoren (HF-Transistoren) Bipolární Darlington nebo vysokofrekvenční (RF) tranzistory
Bipolare Transistoren mit isoliertem Gate (IGBT) Bipolární tranzistory s izolovaným hradlem (IGBT)
Bipolare Sperrschicht-Transistoren (BJT) Bipolární plošné tranzistory (BJT)
mit einer Störung Porucha v mechanismu řízení
Warnsignale bei einer Störung Výstražné signály v případě poruchy
Störung Narušení
Störung der öffentlichen Ordnung, Störung des öffentlichen Friedens Trestné činy proti veřejnému pořádku, rušení veřejného klidu
Neurologische Störung Neurologické poruchy
Airbag-Störung Závada v systému airbagu
Seitenairbag-Störung Závada v systému bočního airbagu
schwere Störung vážný incident
schwere Störung vážný incident,
erhebliche Störung významný incident
erhebliche Störung významný incident,
Störung von Vögeln Rušení ptáků
Störung des Hormonsystems, porucha endokrinního systému,
bipolare Membranzellen Technologie s využitím bipolárního membránového výrobního postupu
magnetische Störung magnetická porucha
„schwere Störung“: eine schwere Störung im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 996/2010; „vážným incidentem“ vážný incident ve smyslu nařízení (EU) č. 996/2010;
e) Die Begriffsbestimmung von "Störung eines nationalen RTGS-Systems" bzw. "TARGET-Störung" bzw. "Störung" erhält folgende Fassung: e) Definice "poruchy národního systému RTGS" nebo "poruchy TARGETu" nebo "poruchy" se nahrazuje tímto:
Bericht über die Störung Zpráva o nahodilé události
Unsere politischen Konzepte waren für eine bipolare Welt, die in zwei Blöcke aufgeteilt war, geeignet. Současné politické uspořádání bylo dobré v době, kdy svět byl rozdělen na dvě části.
Der Übergang zum digitalen Fernsehen darf dieses bipolare System nicht gefährden. Přechod na digitální vysílání nesmí ohrozit tento bipolární systém.
Störung der Energieversorgung Výpadek dodávky energie