Gesuchter Begriff Aufschlag hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch CS Tschechisch
Aufschlag (n v) [sports: act of initially serving the ball] {m} podání (n v) [sports: act of initially serving the ball]
DE Phrasen mit aufschlag CS Übersetzungen
Ist der Aufschlag mit dem Aufschlag für Unternehmen in geförderten Regionen kumulierbar? Lze bonus kumulovat s bonusem pro podniky umístěné v podporovaných regionech?
Ist der Aufschlag mit dem Aufschlag für Unternehmen in geförderten Regionen kumulierbar? Lze tento bonus kumulovat s bonusem uplatňovaným na podniky v podporovaných oblastech?
Ist in der geplanten Regelung ein Aufschlag für KMU vorgesehen? Stanovuje plánovaný režim bonus pro malé a střední podniky?
Wenn ja, welcher Aufschlag? Jestliže ano, jaký bonus?
Ist ein Aufschlag für KMU vorgesehen? Počítá se s nějakým bonusem pro malé a střední podniky?
Ist der Aufschlag mit dem Aufschlag für Unternehmen in Fördergebieten kumulierbar? Lze tento bonus kumulovat s bonusem pro podniky v podporovaných oblastech?
Wenn ja, wie hoch ist der Aufschlag? Jestliže ano, jaká je velikost bonusu?
Dieser Aufschlag werde als Refinanzierungsaufschlag bezeichnet. Tato přirážka je označována jako přirážka za refinancování.
Aufschlag wegen Dauer Zvýšení pokuty za délku protiprávního jednání
Kriterien für den KMU-Aufschlag Kritéria pro přirážku pro malé a střední podniky
Der Aufschlag findet auf die Forschungseinrichtung keine Anwendung. Tento příplatek se nevztahuje na výzkumné organizace.
Wird ein KMU-Aufschlag gewährt? Uplatňuje se příplatek pro malé a střední podniky?
Aufschlag für internationale Zusammenarbeit Příplatek za spolupráci
Aufschlag Přirážka
Aufschlag Přírůstek
Aufschlag Navýšení
Aufschlag- und Zielpunkte Bod nárazu a cílový bod
Winkeltoleranzen für den Beinprüfkörper beim ersten Aufschlag Dovolené odchylky úhlů pro dolní část makety nohy použité jako nárazové těleso v okamžiku prvního nárazu
Elastische Verformung (bei seitlichem Aufschlag) Pružná deformace (při nárazu z boku)
Elastische Verformung (bei seitlichem Aufschlag) Pružná deformace (při nárazu z boku)
Beim ersten Lösen ist ein Aufschlag zulässig. Při prvním oddělení je povolen jeden náraz.
(KMU-Aufschlag) (příplatek MSP)
Aufschlag (%) Přirážka (%)
(EURIBOR + Aufschlag) (EURIBOR + marže)
Aufschlag [34] (b) Rozpětí [34] (b)
KMU-Aufschlag Bonus pro malé a střední podniky
2.1.4. Aufschlag wegen Dauer 2.1.4. Zvýšení pokuty za délku protiprávního jednání
Kriterien für den KMU-Aufschlag Kritéria pro přirážku pro malé a střední podniky
Kriterien für den KMU-Aufschlag Kriterien für den KMU-Aufschlag
Ein KMU-Aufschlag von 10 % ist zulässig Použije se bonus pro malé a střední podniky ve výši 10 %
C. Aufschlag zur Gewährleistung einer abschreckenden Wirkung C. Zvláštní zvýšení s odrazujícím účinkem
DE Synonyme für aufschlag CS Übersetzungen
Stoß [Anprall] m náraz
Erhöhung [Aufpreis] f stoupání
Preissteigerung [Aufpreis] (f Inflace
Spiegel [Rockaufschlag] m Zrcadlo
Umschlag [Rockaufschlag] m obálka {f}
Manschette [Rockaufschlag] f manžeta (n v)
Krempe [Rockaufschlag] f Jihoafrický rand
Zusammenstoß [Kollision] m srážka (n)
Karambolage [Kollision] f Polibek
Erweiterung [Steigerung] f doplněk
Wachstum [Steigerung] n růst
Ausdehnung [Steigerung] f extenze (n)
Steigerung [Steigerung] (f stupňování
Zunahme [Steigerung] f stoupání
Hebung [Steigerung] f Rising
Progression [Steigerung] Řada (matematika)
Klimax [Steigerung] f klimax
Schlag [Bums] m Druh (biologie)
Schall [Bums] (m zvuk
Lärm [Bums] m hádka