Gesuchter Begriff Ära hat 5 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch CS Tschechisch
Ära (n v) [great period in the history of the Earth] {f} doba (n v) {f} [great period in the history of the Earth]
Ära (n) [time period] {f} éra (n) [time period]
Ära (n) [particular period of history] {f} epocha (n) [particular period of history]
Ära (n) [time period] {f} epocha (n) [time period]
Ära (n) [time period] {f} období (n) [time period]
DE Phrasen mit ära CS Übersetzungen
Diese Ära der scheinbar im Überfluss vorhandenen und billigen Ressourcen neigt sich dem Ende zu. Toto období zdánlivě hojných a levných zdrojů nyní končí.
Leider führte das sinnlose Blutvergießen nicht zu einer Ära des Friedens. Ohromné krveprolití však bohužel neznamenalo období míru.
Außerdem widmet sich das Plenum der Neuausrichtung der transatlantischen Beziehungen nach dem Ende der Bush-Ära. Za tímto účelem by měl být na úrovni EU zaveden odpovídající právní nástroj, uvádí Parlament v nelegislativní zprávě, kterou bude projednávat příští týden ve Štrasburku.
Mit dem Inkrafttreten des Lissabonvertrags neigt sich die Ära der Komitologie nun ihrem Ende zu. Lisabonská smlouva nyní převádí kontrolu zákonů také do pravomocí Parlamentu.
Für Alexander Alvaro war die Ablehnung des SWIFT-Abkommens „der Beginn einer neuen Ära“. O regulaci světových finančních trhů řekl, že Evropa se postavila do čela potřebných změn.
Wenn der EU dies gelingt, könnte eine neue Ära für die europäische Forschung anbrechen. Pokud to EU zvládne, ohlásí tím novou etapu evropského výzkumu.
Die dringendsten Herausforderungen der neuen Ära Nejnaléhavější úkoly nové éry
Lissabon - der Beginn einer neuen Ära Parlament chce mít své slovo
1. bekundet sein Bedauern über die Entscheidung Kenias, Präsident Omar al-Baschir anlässlich der Unterzeichnung der neuen Verfassung, die dem Land eine neue Ära demokratischer Staatsführung bringt, einzuladen; 1. vyjadřuje politování nad rozhodnutím Keni pozvat prezidenta Umara al-Bašíra k ceremonii u příležitosti podpisu nové ústavy, která tuto zemi vede do nové éry demokratického řízení státu;
bekundet sein Bedauern über die Entscheidung Kenias, Präsident Omar al-Baschir anlässlich der Unterzeichnung der neuen Verfassung, die dem Land eine neue Ära demokratischer Staatsführung bringt, einzuladen; vyjadřuje politování nad rozhodnutím Keni pozvat prezidenta Umara al-Bašíra k ceremonii u příležitosti podpisu nové ústavy, která tuto zemi vede do nové éry demokratického řízení státu;