Gesuchter Begriff Position hat 3 Ergebnisse
Gehe zu
DE Phrasen mit position BG Übersetzungen
Position Наименование
Position Позиция
Position Показател
Position Байтове
Position Позиции
Position Елемент
Position елемент
aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien der Position 1806, от материали от която и да е позиция, с изключение на онези от № 1806
aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien der Position 1806, от материали от която и да било позиция, с изключение на онези от позиция 1806
aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien der Position 1806, от материали от която и да било позиция, с изключение на тези от № 1806
aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien der Position 1806, от материали от която и да било позиция, с изключение на тези от позиция 1806,
Position: Позиция
Fleisch von Säugetieren der Position 0106 (Position 0208 oder 0210); месата от бозайници от № 0106 (№ 0208 или 0210);
miteinander gemischte Waren einer Position bleiben in dieser Position; смесите между продуктите от една и съща позиция остават класирани в същата позиция;
Mischungen von Erzeugnissen der Position 4001 mit Erzeugnissen dieser Position Смеси от продуктите от № 4001 с продукти от настоящата позиция
Die Neubewertung erfolgt Position für Position. Преоценката се прави по отделни позиции.
Die Neubewertung erfolgt Position für Position. Преоценката се извършва по отделни позиции.
Neue Position, geänderte Position oder Position mit verlängerter Geltungsdauer.“ Нова или променена позиция или позиция, чийто срок на действие е удължен.“
Position of the shield Position der Abblendkappe Position of the shield Положениеение на екрана
Diese Position ist eine Unterposition der Position 5.2. Този показател за данни е подпоказател на показател за данни 5.2.
Zu Position 1404 gehören nicht Holzwolle (Position 4405) und Pinselköpfe (Position 9603). В № 1404 не са включени дървения талаш (№ 4405) и главите, предназначени за четкарски артикули (№ 9603)
Zu Position 1404 gehören nicht Holzwolle (Position 4405) und Pinselköpfe (Position 9603). В № 1404 не са включени дървеният талаш (№ 4405) и главите, предназначени за четкарски артикули (№ 9603)
Zu Position 5810 gehören nicht Tapisserien als Nadelarbeit (Position 5805). От № 5810 са изключени ръчно бродираните гоблени (№ 5805)
Kabel aus optischen Fasern der Position 8544, elektrische Isolatoren (Position 8546) oder Isolierteile der Position 8547; кабелите от оптични влакна от № 8544, изолаторите за електричество (№ 8546) и изолационните части от № 8547;
elektromechanische Haushaltsgeräte der Position 8509; digitale Fotoapparate der Position 8525; електромеханичните уреди за домакински цели от № 8509; цифровите фотоапарати от № 8525;
andere Geräte mit einem Höchstgewicht von 20 kg, ausgenommen Ventilatoren und Abluft- oder Umluftabzugshauben mit eingebautem Ventilator, auch mit Filter (Position 8414), Wäscheschleudern (Position 8421), Geschirrspülmaschinen (Position 8422), Waschmaschinen für Wäsche (Position 8450), Bügelkalander und andere Bügelmaschinen (Position 8420 oder 8451), Nähmaschinen (Position 8452), elektrische Handscheren (Position 8467) und Elektrowärmegeräte (Position 8516). другите апарати с максимално тегло до 20 kg, с изключение на вентилаторите и аспирационните чадъри за изсмукване или за рециркулация с вграден вентилатор, дори филтриращи (№ 8414), центрофугалните изстисквачки за бельо (№ 8421), машините за миене на съдове (№ 8422), пералните машини за бельо (№ 8450), машините за гладене (№ 8420 или 8451, в зависимост от това, дали се касае за каландри или не), шевните машини (№ 8452), електрическите ножици (№ 8467) и електронагревателните апарати (№ 8516).
CTH Wechsel zu der betreffenden Position von jeder anderen Position CTH преминаване във въпросната позиция от която и да било друга позиция