Pháp Luân Công besitzt 15 Übersetzungen in 12 Sprachen

Übersetzungen von Pháp Luân Công

VI EN Englisch 1 Übersetzung
VI ES Spanisch 1 Übersetzung
VI FR Französisch 1 Übersetzung
VI IT Italienisch 1 Übersetzung
VI PT Portugiesisch 1 Übersetzung
VI SV Schwedisch 1 Übersetzung
VI CS Tschechisch 1 Übersetzung
VI PL Polnisch 1 Übersetzung
VI DA Dänisch 1 Übersetzung
VI RU Russisch 3 Übersetzungen
VI JA Japanisch 2 Übersetzungen