Szabolcs-Szatmár-Bereg besitzt 11 Übersetzungen in 11 Sprachen

Übersetzungen von Szabolcs-Szatmár-Bereg

SV PT Portugiesisch 1 Übersetzung
SV IT Italienisch 1 Übersetzung
SV NL Niederländisch 1 Übersetzung
SV CS Tschechisch 1 Übersetzung
SV PL Polnisch 1 Übersetzung
SV BG Bulgarisch 1 Übersetzung
SV HU Ungarisch 1 Übersetzung
SV RU Russisch 1 Übersetzung