förstärka besitzt 99 Übersetzungen in 12 Sprachen

Übersetzungen von förstärka

SV DE Deutsch 10 Übersetzungen
SV EN Englisch 13 Übersetzungen
SV ES Spanisch 13 Übersetzungen
 • aumentar (v) [elektronik, höja, position, stärka, vrede, allmän]
 • ampliar (v) [allmän]
 • agrandar (v) [allmän]
 • dilatar (v) [allmän]
 • amplificar (v) [allmän, elektronik, höja, position, stärka, vrede]
 • ensanchar (v) [allmän]
 • realzar (v) [allmän, elektronik, höja, position, stärka, vrede]
 • intensificar (v) [allmän, elektronik, höja, position, stärka, vrede]
 • consolidar (v) [vrede, elektronik, stärka, höja, allmän, position]
 • fortalecer (v) [allmän, elektronik, höja, position, stärka, to make strong or stronger, vrede]
 • solidificar (v) [stärka, vrede, position, höja, elektronik, allmän]
 • reforzar (v) [allmän, elektronik, höja, position, stärka, vrede]
 • redoblar (v) [allmän, elektronik, höja, position, stärka, vrede]
SV FR Französisch 14 Übersetzungen
 • exciter (v) [elektronik, höja, position, stärka, vrede, allmän]
 • augmenter (v) [allmän, elektronik, höja, position, stärka, vrede]
 • aviver (v) [vrede, stärka, position, elektronik, allmän, höja]
 • accroître (v) [allmän, elektronik, höja, position, stärka, vrede]
 • élargir (v) [allmän]
 • agrandir (v) [allmän, elektronik, höja, position, stärka, vrede]
 • amplifier (v) [vrede, stärka, position, elektronik, allmän, höja]
 • consolider (v) [allmän, elektronik, höja, position, stärka, vrede]
 • fortifier (v) [elektronik, vrede, to make strong or stronger, stärka, position, höja, allmän]
 • renforcer (v) [höja, vrede, to make strong or stronger, stärka, elektronik, allmän, position]
 • envenimer (v) [vrede, stärka, position, höja, elektronik, allmän]
 • redoubler (v) [allmän, elektronik, höja, position, stärka, vrede]
 • affermir (v) [to make strong or stronger]
 • raffermir (v) [to make strong or stronger]
SV PT Portugiesisch 13 Übersetzungen
 • aumentar (v) [elektronik, höja, position, stärka, vrede, allmän]
 • fortificar (v) [allmän, elektronik, höja, position, stärka, vrede]
 • intensificar (v) [vrede, stärka, position, elektronik, allmän, höja]
 • reforçar (v) [vrede, to make strong or stronger, stärka, position, höja, elektronik, allmän]
 • consolidar (v) [allmän, elektronik, höja, position, stärka, vrede]
 • ampliar (v) [vrede, stärka, position, elektronik, allmän, höja]
 • inflamar (v) [allmän, elektronik, höja, position, stärka, vrede]
 • amplificar (v) [elektronik, vrede, stärka, position, höja, allmän]
 • alargar (v) [allmän]
 • dilatar (v) [allmän]
 • fortalecer (v) [elektronik, vrede, to make strong or stronger, stärka, position, höja, allmän]
 • redobrar (v) [allmän, elektronik, höja, position, stärka, vrede]
 • tornar a dobrar (v) [allmän, elektronik, höja, position, stärka, vrede]
SV IT Italienisch 16 Übersetzungen
 • aumentare (v) [elektronik, höja, position, stärka, vrede, allmän]
 • accendere (v) [stärka, vrede, position, höja, elektronik, allmän]
 • provocare (v) [allmän, elektronik, höja, position, stärka, vrede]
 • accrescere (v) [höja, vrede, stärka, position, allmän, elektronik]
 • rinforzare (v) [allmän, elektronik, höja, position, stärka, to make strong or stronger, vrede]
 • allargare (v) [allmän, elektronik, höja, position, stärka, vrede]
 • ampliare (v) [position, vrede, stärka, elektronik, höja, allmän]
 • ingrandire (v) [allmän]
 • intensificare (v) [allmän, elektronik, höja, position, stärka, vrede]
 • estendere (v) [allmän]
 • corroborare (v) [to make strong or stronger]
 • consolidare (v) [allmän, vrede, stärka, position, höja, elektronik]
 • rafforzare (v) [vrede, to make strong or stronger, stärka, position, elektronik, allmän, höja]
 • fortificare (v) [allmän, elektronik, höja, position, stärka, vrede]
 • raddoppiare (v) [elektronik, vrede, stärka, position, höja, allmän]
 • amplificare (v) [allmän, elektronik, höja, position, stärka, vrede]
SV NL Niederländisch 12 Übersetzungen
 • verhogen (v) [elektronik, allmän, vrede, stärka, höja, position]
 • vergroten (v) [allmän, elektronik, höja, position, stärka, vrede]
 • uitbreiden (v) [allmän]
 • vermeerderen (v) [position, vrede, stärka, höja, elektronik, allmän]
 • aanvuren (v) [allmän, elektronik, höja, position, stärka, vrede]
 • versterken (v) [vrede, to make strong or stronger, stärka, höja, elektronik, allmän, position]
 • verbreden (v) [allmän]
 • verwijden (v) [allmän]
 • consolideren (v) [allmän, elektronik, höja, position, stärka, vrede]
 • verstevigen (v) [position, vrede, stärka, höja, elektronik, allmän]
 • sterker maken (v) [allmän, elektronik, höja, position, stärka, vrede]
 • verdubbelen (v) [allmän, elektronik, höja, position, stärka, vrede]
SV CS Tschechisch 1 Übersetzung
SV PL Polnisch 2 Übersetzungen
SV HU Ungarisch 1 Übersetzung
SV RU Russisch 2 Übersetzungen
SV JA Japanisch 2 Übersetzungen