fazer a semeadura besitzt 13 Übersetzungen in 7 Sprachen

Übersetzungen von fazer a semeadura

PT DE Deutsch 2 Übersetzungen
PT EN Englisch 1 Übersetzung
PT ES Spanisch 1 Übersetzung
PT FR Französisch 2 Übersetzungen
PT IT Italienisch 1 Übersetzung
PT NL Niederländisch 4 Übersetzungen
PT SV Schwedisch 2 Übersetzungen