ela besitzt 76 Übersetzungen in 19 Sprachen

Übersetzungen von ela

PT DE Deutsch 4 Übersetzungen
 • ihr (o) [pron. pess. - objeto indireto]
 • er
 • es (o) [pron. pess. - sujeito]
 • sie (n) [geral, person, pron. pess. - sujeito]
PT EN Englisch 3 Übersetzungen
 • it [pron. pess. - sujeito]
 • her [geral, pron. pess. - objeto indireto]
 • she (o) [geral, person, pron. pess. - sujeito]
PT ES Spanisch 9 Übersetzungen
PT FR Französisch 11 Übersetzungen
 • ce (o) [pron. pess. - sujeito]
 • ça (o) [pron. pess. - sujeito]
 • cela (o) [pron. pess. - sujeito]
 • le
 • la
 • il (o) [pron. pess. - sujeito]
 • lui (o) [pron. pess. - objeto indireto]
 • à elle (o) [pron. pess. - objeto indireto]
 • elle [geral, person, pron. pess. - sujeito]
 • ils (o) [geral, pron. pess. - sujeito]
 • elles (o) [geral, pron. pess. - sujeito]
PT IT Italienisch 9 Übersetzungen
 • le (o) [pron. pess. - objeto indireto]
 • lei (o) [geral, person, pron. pess. - sujeito]
 • loro (o) [geral, pron. pess. - sujeito]
 • esso (o) [pron. pess. - sujeito]
 • essa (o) [pron. pess. - sujeito]
 • a lei (o) [pron. pess. - objeto indireto]
 • ella (o) [geral, person, pron. pess. - sujeito]
 • essi (o) [geral, pron. pess. - sujeito]
 • esse (o) [geral, pron. pess. - sujeito]
PT NL Niederländisch 5 Übersetzungen
 • het (o) [pron. pess. - sujeito]
 • hij
 • haar (o) [pron. pess. - objeto indireto] {n}
 • ze (o) [pron. pess. - objeto indireto]
 • zij (o) [geral, person, pron. pess. - sujeito] {m}
PT SV Schwedisch 5 Übersetzungen
 • det (o) [pron. pess. - sujeito]
 • den (o) [pron. pess. - sujeito]
 • de (o) [geral, pron. pess. - sujeito]
 • henne (o) [geral, pron. pess. - objeto indireto, pron. pess. - sujeito]
 • hon (o) [geral, person, pron. pess. - sujeito]
PT CS Tschechisch 2 Übersetzungen
PT PL Polnisch 2 Übersetzungen
PT DA Dänisch 2 Übersetzungen
PT BG Bulgarisch 2 Übersetzungen
PT HU Ungarisch 1 Übersetzung
PT AF Afrikaans 1 Übersetzung
PT RU Russisch 3 Übersetzungen
PT SL Slowenisch 2 Übersetzungen
PT ZH Chinesisch 4 Übersetzungen
PT HI Hindi 2 Übersetzungen
PT JA Japanisch 5 Übersetzungen
PT VI Vietnamesisch 4 Übersetzungen