sans vie besitzt 43 Übersetzungen in 9 Sprachen

Übersetzungen von sans vie

FR DE Deutsch 6 Übersetzungen
FR EN Englisch 4 Übersetzungen
FR ES Spanisch 7 Übersetzungen
FR IT Italienisch 7 Übersetzungen
FR PT Portugiesisch 6 Übersetzungen
FR NL Niederländisch 8 Übersetzungen
FR SV Schwedisch 2 Übersetzungen
  • livlös (a) [corps, lifeless; dead, mou, représentation]
  • matt (a) [corps, mou]
FR BG Bulgarisch 1 Übersetzung
FR RU Russisch 2 Übersetzungen