délibérément besitzt 81 Übersetzungen in 8 Sprachen

Übersetzungen von délibérément

FR DE Deutsch 5 Übersetzungen
FR EN Englisch 7 Übersetzungen
FR ES Spanisch 12 Übersetzungen
FR IT Italienisch 17 Übersetzungen
FR PT Portugiesisch 16 Übersetzungen
FR NL Niederländisch 13 Übersetzungen
FR SV Schwedisch 10 Übersetzungen
FR PL Polnisch 1 Übersetzung