blockade besitzt 26 Übersetzungen in 14 Sprachen

Übersetzungen von blockade

EN DE Deutsch 3 Übersetzungen
EN ES Spanisch 2 Übersetzungen
EN FR Französisch 2 Übersetzungen
EN IT Italienisch 4 Übersetzungen
EN PT Portugiesisch 2 Übersetzungen
EN NL Niederländisch 2 Übersetzungen
EN SV Schwedisch 2 Übersetzungen
EN CS Tschechisch 1 Übersetzung
EN PL Polnisch 1 Übersetzung
EN DA Dänisch 1 Übersetzung
  • blokade (n v) [the isolation of something] (n v)
EN BG Bulgarisch 1 Übersetzung
EN HU Ungarisch 2 Übersetzungen
EN RU Russisch 1 Übersetzung
EN JA Japanisch 2 Übersetzungen
  • 封鎖 (n v) [the isolation of something] (n v)
  • 遮断 (n v) [the isolation of something] (n v)