opeisen besitzt 41 Übersetzungen in 13 Sprachen

Übersetzungen von opeisen

NL DE Deutsch 6 Übersetzungen
NL EN Englisch 4 Übersetzungen
NL ES Spanisch 3 Übersetzungen
 • demandar (v) [aanspraak maken op, to request forcefully]
 • reclamar (v) [aanspraak maken op, to claim, to demand ownership of something]
 • exigir (n v) [to request forcefully]
NL FR Französisch 3 Übersetzungen
NL IT Italienisch 4 Übersetzungen
 • reclamare (v) [aanspraak maken op, to demand ownership of something, to demand ownership or right to use for land]
 • pretendere (v) [aanspraak maken op, to request forcefully]
 • esigere (v) [aanspraak maken op, to request forcefully]
 • rivendicare (n v) [to demand ownership of something]
NL PT Portugiesisch 4 Übersetzungen
 • exigir (v) [aanspraak maken op, to request forcefully]
 • reclamar (v) [aanspraak maken op, to demand ownership of something]
 • demandar (n v) [to request forcefully]
 • reivindicar (n v) [to demand ownership of something, to demand ownership or right to use for land]
NL SV Schwedisch 3 Übersetzungen
 • kräva (v) [aanspraak maken op, to request forcefully]
 • fordra (v) [aanspraak maken op]
 • begära (n v) [to request forcefully]
NL DA Dänisch 1 Übersetzung
NL BG Bulgarisch 3 Übersetzungen
NL HU Ungarisch 3 Übersetzungen
 • vindikál (v) [to claim] (v)
 • igényel (n v) [to demand ownership of something, to demand ownership or right to use for land] (n v)
 • követel (n v) [to demand ownership of something, to request forcefully] (n v)
NL RU Russisch 4 Übersetzungen
NL HI Hindi 1 Übersetzung
NL JA Japanisch 2 Übersetzungen