dood- besitzt 7 Übersetzungen in 5 Sprachen

Übersetzungen von dood-

NL DE Deutsch 1 Übersetzung
  • tod- (adj n adv v) [Very, absolutely, extremely, suddenly] (adj n adv v)
NL DA Dänisch 1 Übersetzung
  • død (adj n adv v) [Very, absolutely, extremely, suddenly]
NL BG Bulgarisch 2 Übersetzungen
NL RU Russisch 2 Übersetzungen
NL ZH Chinesisch 1 Übersetzung
  • 完全 (adj n adv v) [Very, absolutely, extremely, suddenly] (adj n adv v)