Schwedisch: Wörter, die mit u beginnen

U-sväng ... under skyddstillsyn under stress ... underrätta någon underrättelse ... ungdomsvårdsskola
unge ... uppdykande uppdyrka ... upphov upphovsrätt ... uppmuntran
uppmuntrande ... uppskattning uppskicka ... upptagning upptaxera ... urklippsbok
urkoka ... utan huvud utan hänsyn ... utdragen utdragning ... utgravera
utgrena ... utlåta utlöpa ... utpynta utradera ... utsopa
utsortera ... uttalad uttalande ... utöva idékläckning utövande ... uvular
Online-Übersetzer Schwedisch