Schwedisch: Wörter, die mit r beginnen

R.A.F. ... rakitis rakkräm ... rastrera rasåtskillnad ... reducerad
reducerande ... regnskur regntät ... remsa ren ... repulsiv kraft
resa ... resultatlös resultera ... riggning rigla ... riskfylld
riskvilligt kapital ... romersk-katolsk rond ... rugby rugga ... rutsch
rutscha ... ryttartävlingar ryttla ... rättmätig rättmätigt ... råttfärgad
råttfångare ... rörlig spaningspatrull rörlighet ... rövslickare
Schwedisch übersetzen