Schwedisch: Wörter, die mit o beginnen

o.s.a. ... obeslutsamhet obesticklig ... ode odechiffrerbar ... ofödd
oförarglig ... ohälsosam ohämmad ... oljeelda oljefernissa ... ombytlig
ombytlighet ... omkoppla omkostnad ... omskugga omskvalpa ... omvändelseiver
omvärdera ... opraktisk opretentiös ... organisera organiserad ... orättfärdighet
orättfärdigt ... otillförlitlighet otillgänglig ... oviktig ovilja ... oövervinnlighet
Schwedisch Online-Übersetzungen