Schwedisch: Wörter, die mit h beginnen

ha ... hacka sönder hackbräde ... halvgud halvhjärtad ... handklove
handkyss ... hasardera hasardspel ... helg helga ... hemligstämplad
hemligt ... hetsig hetsjakt ... hjulbent hjulbenta ben ... honnör
honom ... hopställa hopsummera ... humbug humerus ... huvudartikel
huvudbok ... hypotekskassa hypotenusa ... hälsosamhet hälsoundersöka ... härda ytan
härdad ... hålla kvar i häkte hålla längre än ... hårklyveri hårklämma ... högt upp
högt utvecklad ... hövolm
Übersetzung Schwedisch