Schwedisch: Wörter, die mit d beginnen

dabba ... darrighet darts ... deka dekadans ... demokratiskt
demolera ... designa designer ... detonator detonera ... diktsamling
dilemma ... diskussionslysten diskussionsämne ... djävulsk DNA ... dosera
dosering ... dras ihop drastisk ... druva druvjuice ... duett
duffel ... dynamism dynamit ... död kropp död punkt ... dövstum
Lexikon Schwedisch