Polnisch: Wörter, die mit u beginnen

u ... uczta uczucie ... ukończyć ukradkiem ... unieważnić
uniewinniać ... ułomny
Online-Übersetzer Polnisch