Polnisch: Wörter, die mit t beginnen

ta ... taœma maszynowa tańczyć ... torsje tort ... truć
truć się ... tura turbina ... tężyzna tło ... tłuœcioch
Übersetzer Polnisch