Polnisch: Wörter, die mit r beginnen

rabarban ... rekreacyjny relacja ... rozbitek rozbiór ... rozladować
rozladowywać ... rozpętać rozpłakać się ... rozœmieszyć rozładunek ... rzeczywisty
rzeczywiœcie ... rżysko
Polnisch übersetzen