Polnisch: Wörter, die mit p beginnen

pacha ... pasować pasta ... pieprzny pieprzyć ... plaster
plastyk ... pobudzać pobudzić ... podchwytliwie podchwytliwy ... podprawiać
podprawić ... pofatygować pofatygować się ... pokrzywdzić pokrzyżować ... poniedziałek
poniekšd ... porywajšcy porywać ... poszukiwać posępny ... powlekać
powleć ... połamać połaskotać ... prima aprilis problem ... przeciekać
przecieknšć ... przegryzać przegryŸć ... przemoc przemoknšć ... przestarzały
przestawać ... przeœladowca przeœwiadczenie ... przyhamować przyhamowywać ... przypuszczenie
przypuœcić ... przywołać przywoływać ... pusto pustoszeć ... płukać
płyn ... pšsowy
Polnisch übersetzen