Polnisch: Wörter, die mit n beginnen

na ... nadeptać nader ... nakreœlić nakrycie ... narkoman
narkotyk ... nauczać nauczyciel ... niecierpliwić sić niecierpliwy ... nieopatrzny
nieopisany ... niesłony niesłowny ... nieœwiadomy nieœwiezy ... nękać
Online-Übersetzungen Polnisch