Niederländisch: Wörter, die mit i beginnen

iaën ... iemand iets wijsmaken iemand in de armen knellen ... iets om bij in slaap te vallen iets op iemand afreageren ... ijzig
ijzingwekkend ... impressionisme impressionist ... in de meeste gevallen in de mode ... in elkaar flansen
in elkaar geflanst ... in kudden levend in kultuur brengen ... in topvorm zijn in tranen ... inblikken
inbliksemen ... Indiaanse Indiaanse vrouw ... ineenlopen ineens ... ingetogen
ingeval ... inklaren inkleden ... innoverend inoculeren ... insinueren
insisteren ... instrijken instromen ... internationaal telefoongesprek internationaliseren ... inventaris
inventarisatie ... inzinken inzinking ... Ivy League
Niederländisch Übersetzung