Niederländisch: Wörter, die mit e beginnen

E.E.G. ... een ander kanaal kiezen een andere gedaante geven ... een kind ter wereld brengen een klacht indienen bij ... een touw kunnen vastknopen aan
een traan uit het oog pinken ... eenvoud eenvoudig ... effusie egaliseren ... eiwit
ejaculeren ... elimineren elisie ... en nadien en of ... envelop
enveloppe ... eremiet eren ... eruitzien eruitzien alsof ... etnologe
etnologie ... evolutionair evoqueren ... expliciet expliciteren ... ezelsoor
Niederländisch Lexikon